Inger -Aller Mølle- Ahrenkiel

DatoStedKilde
Født :26 Jan 1777Aller Mølle, Aller sogn, Haderslev amtAller sogns kirkebøger (1)
Døbt :26 Jan 1777i huset, conf. 9 mar.1777 i Aller KirkeAller sogns kirkebøger (1)
Død :28 Mar 1830Brendur Mølle, Frørup sogn, Haderslev amtNavneregister, Frørup, Haderslev.
Begravet :06 Apr 1830FrørupNavneregister, Frørup, Haderslev.
Gift25 Jan 1793Frørup, 2 g. d. 9 okt 1824Navneregister, Frørup, Haderslev.

Alder : 53

Noter : Afskrift dåb
Inger Ahrenkiels, Møllerens Jørgen Ahrenkiels og Mette Peders Datter i Aller Mølle ægte Datter, døbt i huuset, confirm. d 9 marti
Daabfaddere
Jørgen Sørensens Hustru i Stubbum
Peder Smed
og Kirsten Hiendres Datter i Aller

Afskrift vielse med Mogens Schwensen
Mogens Svennsen en Søn af Skovmølleren Peter Svennsen
og Kirstine Holtegaard ved Kolding, viet til Enken Inger Ahrenkiel
udi Brenduhr Mølle hieme i Huuset, efter Kongel. ? Concession
d.d. Kiøbenhavn d. 19de Aug: 1823 og efter hun foreviiste Attest fra vedkommen-
de Herredsfogd at have giort Rigtighed med sine Børn af første Ægteskab

Afskrift døde
Inger Schwennsen, Mølleren Mogens Schwennsens
Hustrue i Brenduhr Mølle; hun var fød i Aller Mølle
af daværende Møller Jürgen Hansen Ahrenkiel og Mette
Pedersdatter den 26de Jan 1777. Første gang gift med
Mads Lorentzen af dette Ægteskab lever endnu 7 Børn som ere
I Inger Marie Ahrenkiel ugift i Kiøbenhavn
II Mette Marie Ahrenkiel, gift med Christian Mortensen
Brandt i Tapsuhr har 3 Børn a. Jens b. Matthias og c. Morten Brandt
III Jørgen Ahrenkiel i Kiøbenhavn gift med Maren Krag af Thyrstrup, har et barn
IV Karen Ahrenkiel V Birthe Kirstine Ahrenkiel begge ugift i Brend.
VI Lorentz VII Peder Madsen Ahrenkiel ogsaa i Brenduhr Mølle
Andet Ægteskab var uden Børn; hun blev 53 Aar 2 M gammel


Testamente mellem Mogens og Inger fra 1829
Da vi undertegnede Ægtefolk, nem-
lig jeg Mogens Schvensen og In-
ger Arenkiel til Brenduhr Mølle
i Haderslef Amt ingen Børn har
havt med hinanden og ingen Livs-
arvinger kan vente, saa
har vi besluttet at disponere over vores
fælles Efterladenskaber og til den Ende
fastsat og bestemt saaledes

1
Skulde jeg Mogens Schvensen førend min
kjære Kone Inger Arenkiel ved Døden
afgaae, saa skal bemeldte min Hustrue,
indtil hendes dødelige Afgang eie og be
sidde vores hele Formue, intet deraf
undtagen, uden Tiltale af nogen, men
naar hun ved Døden er afgaaet skal vo-
re fælles Efterladenskaber deles mellem
vores Arvinger efter Loven. Skulde
min Hustrue derimod efter min dødeli-
ge Afgang indlade sig i andet Ægteskab,
da skal hun være pligtig til, at udbeta-
le den Summa 800 rd siger aatte Hundre-
de Rigsdaler Slesvig Hostenske Courant
til indbudne Vidner egenhændig under-
skreven samme - Allerunderdanigst be-
dende Hans Kongelige Majestæt aller-
naadigst at ville confirmere Samme,
at dette Testamente maatte holdes og
efterleves.-
Brenduhr Mølle d. 17 Decbr. 1829
M. Schwensen Inger Arenkiel
H. Ch. Holst als Curator
Hieronymus Petersen als Zeuge
H. Peter Buchholdt als Zeuge

Dass die Disponenten bei gesunder Ver
nunft sowohl die Acta für ihre wahre Wil-
lensmeinung erkannt, als auch dieselbe
mit und nebst den Zeugen als auch cum
Couratore unterschrieben heben, und
dass dieses alles in ihrer allerseitigen
Gegenwart geschehen sey, bezeuge ich hie-
durch sub fide pastorali
Brenduhr Mühle ut Supra
Richter in fidem copiae Müller

FarMor
Jørgen Hansen AhrenkielMetta Maria Christiansen
ÆgteskabBørn
- Mads Lorentzen Lillholt 10 Jan 1795 - Inger Marie -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
16 Mar 1797 - Mette Marie -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
27 Jan 1800 - Jørgen -Brenduhr Mølle Ahrenkiel
08 Jul 1802 - Karen -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
14 Aug 1805 - Anne Katrine -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
02 Dec 1809 - Birthe Maria Kirstine -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
22 Jul 1812 - Lorenz Madsen Ahrenkiel
14 Jul 1819 - Peder Madsen -Brenduhr Mølle- Ahrenkiel
- Mogens Schwensen -

Inger -Aller Mølle- Ahrenkiel
~ 26 Jan 1777
† 28 Mar 1830
Jørgen Hansen Ahrenkiel
~ 05 Jul 1736
† 08 Maj 1794
Metta Maria Christiansen
~ 16 Okt 1751
† 1825
Hans Jørgensen Ahrenkiel
~ 1713
† 01 Dec 1778


Inger Hansdatter
~ Jan 1710
† 24 Nov 1789Peder Christiansen
~ 1722
† 05 Aug 1804


Birthe Christensdatter
~ 1715
† 18 Apr 1755
Jørgen Rasmussen Arnkiel
~ 1666 - † 1750
Kirsten Hansdatter
~ 1675 - † 1740

Hans Nissen
- - -
Mette Hansdatter
- - -

Christian Pedersen
- - -
Anna N
- - -

Christen Pedersen
~ 1681 - † 02 Dec 1752
Anna Kierstine Jørgensdatter
~ 1690 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023