Peder * Wøldike

DatoStedKilde
Født :15 Maj 1741København-
Døbt :17 Maj 1741KøbenhavnMichael Erichsen, Vejby (1)
Død :23 Nov 1811Slagelse-
Gift-Ugift-

Alder : 70
Stilling : Student 1756 København, Magister 31.jul.1765, Rektor 15.jan.1777 Sla--se noter--

Noter : Slagelse latinskole, titulær Professor 1788.
Bopæl: 1801 Bredegade 48, Slagelse.
Kilde: Michael Erichsen, Vejby.

Dansk biografisk Lexikon:
Efter privat Forberedelse i Hjemmet blev han Student 1756 og begyndte at studere
Theologi, men ombyttede senere dette Fag med Filologi. 1763-77
var han Hører ved Frue Latinskole. 1765 tog han Magistergraden,
og 1777 blev han uden Ansøgning udnævnt til Rektor ved Slagelse
lærde Skole, som den Gang var sin Opløsning nær. I Løbet af
faa Aar lykkedes det ham ved en strængt gjennemført Disciplin
at hæve Skolen til Rang med de fortrinligste i Landet. Gjentagne
Gange fik han baade fra Regeringen og fra Universitetet hædrende
Vidnesbyrd som Anerkjendelse af den udmærkede Dygtighed, hvormed
han havde arbejdet Skolen op. Fra 1785 af nævnes han
blandt de Rektorer, hvis Betænkning skulde indhentes af
Kommissionen for de lærde Skolers Forbedring. 1788 fik han Titel og
Rang som Professor. Hans grundige Undervisning i de gamle
Sprog paaskjønnedes i høj Grad af hans Disciple, men især
fremhæves Indøvelsen af Versekunsten, som han drev med stor
Forkjærlighed, og hvorpaa der den Gang lagdes saa ringe Vægt i
Landets øvrige Skoler. Denne Indøvelse, der ogsaa omfattede
Modersmaalet, fik sin Betydning for J. Baggesen (I, 432), Chr. Hviid
Bredahl (III, 23) og J. Møller (XII, 65), der med Taknemmelighed
nævne sig som hans Disciple. Han døde ugift 23. Nov. 1811;
den Gang var Skolen atter i stærk Tilbagegang. Hans faa Skoleprogrammer
indeholde en Clavis til Epictet.

FarMor
Marcus Pedersen WøldikeIngeborg Jeremiasdatter Wulff

Peder * Wøldike
~ 15 Maj 1741
† 23 Nov 1811
Marcus Pedersen Wøldike
~ 25 Nov 1699
† 26 Sep 1750
Ingeborg Jeremiasdatter Wulff
~ 08 Aug 1708
† 28 Mar 1770
Peder Andersen Wøldike
~ 1654
† 31 Aug 1725


Catharina Magdalene Buch
~ Omk 1654
† 1731
-
--
-
Andreas Wøldike
~ 1620 - † 12 Feb 1707
Regine Petri Böhme
~ 12 Okt 1633 - † 16 Mar 1680

Hans Janus Jacobsen Buch
~ 1620 - † 26 Dec 1684
Magdalene Dor. Nicolausdatter Heniochus
~ 1620 - † Eft 1664


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023