Anders Jachimsen - Voergaard- Bjørn

DatoStedKilde
Født :Omk 1406Voergård, Bælum sogn, Ålborg amtFinn Holbek (1)
Død :Omk 1492Voergaard, ØsthimmerlandHolger Hertzum
Begravet :-Ørsted kirkeHolger Hertzum

Alder : 86
Stilling : Ridder 1460 på Stenalt og Voergaard og Rigsråd 1481

Noter : Noter af Holger Hertzum:
Hr. Anders Jachimsen eller Jacobsen til Voergaard (Hellum H.) mødte 1449 paa Skiftet efter Farfaderen, var 1460 Ridder og da bl. a. nærværende i Aarhus ved Forliget mellern de Rosenkrantzer og Lave Brock, gav 1466 med sin Frue Gods til Helligaands Huset i Aalborg, holdt 1475 Skifte med sine Fættere, var 1481 Rigsraad, beseglede 1487 Hyldingen i Lund, var forlehnet med Hellum Herred, gjorde 1490 sit Testamente og † s. A. efter rigelig at have betænkt Kirker og Klostre; g. m. Anne Lauridsdatter Muus ( med et Møllehjul i Vaabnet) til Stenalt (Rugsø H.); de havde 1467 udset sig en Begravelse i Randers Klosterkirke, men ligge nu i Stenalts Sognekirke Ørsted, 1492 holdtes Skifte efter dem.
Børn:
a) Hr. Jacob eller Joachim Andersen til Voergaard nævnes 1480 som Medudsteder af et Vidne af Skovby Herredsthing, var 1484 Hofsinde, laa 1486 i Borgeleie i Dalby Kloster i Skaane og 1492 paa Antvorskov, stiftede s. A. med sine Brødre Sjælemesser for Faderen, skrev sig 1496 til Tybjerg (Tybjerg H.) som Medudsteder af et Vidne paa Sjællands Landsthing, var 1501 forlehnet med Gaunø og havde desuden Jerslev, Vennebjerg og Hollum Herreder i Forlehning, det sidste blev ham dog fradømt 1505, var 1503 Rigsraad, 1505 Afsending til Mødet i Kalmar, 1509 nærværende ved Forhandlingerne i Kjøbenhavn med de Svenske, ligeledes 1513, var 1511 Lehnsmand paa Annisse og da endnu kun Væbner, men 1512 Ridder, da han var tilstede paa Kongens Retterthing i Randers, 1516 forlehnet med Nørlyng Herred, skrev sig 1522 til Støvringgaard (Støvring H.), var † 1525; g. før 1496 m. Margrete Poulsdatter (Fikkesen?) til Tybjerggaard, der 1525 var Enke og ved Mageskifte erhvervede sin Slægtning Erik Mogensen (Mormand)'s Part i Tybjerggaard og endnu levede paa Støvringgaard 1555, da hun forekommer i Rusttjenestelister. Børn:
1) Anders Jacobsen til Voergaard og Støvringgaard, var 1528 forskreven til at følge Kongen udenlands, førte 1535 Proces mod sin Fætter Anders Bjørnsen, var s. A. Proviantmester, levede endnu 1536, var forl. m. Elsebe Grubbe, men døde før Bryllupet.
2) Dorte til Tybjerggaard og Støvringgaard, levede endnu 1562; g. 1. m. Chri-stoffer Hack til Egholm, f. 1488 † 1539 som sin Slægts sidste Mand, g. 2. m. Oluf Glob til Vellumgaard, der var † 1558.
b) Bjørn Andersen til Stenalt, førte 1490 Trætte med Markvard Skjernov om Værgemaalet for Axel Jepsen (Thott)'s Børn, stiftede 1492 med sine Brødre Sjæle- messer, var 1502 nærværende og medskyldig, da Ebbe Strangesen paa Høibro dræbte Rigshovmesteren Hr. Poul Laxmand, var 1505 nærværende paa Kongens Retterthing i Kjøbenhavn, 1506 forlehnet med Rugsø Herred og 1507 Lehnsmand paa Ravnsborg; g. m. Anne Friis (fra Haraldskjær) Henriksdattcr til Odden, † 1542 (hun g. 2. m. Hr. Ove Lunge (Dyre) til Tirsbæk, † 22. Febr. 1540); begge begr. i Vor Frue Kirke i Aalborg. Børn:
1) Anders Bjørnsen til Stenalt ansættes 1525 i en Rusttjenesteliste til at stille 4 Gla-vind, 1527-36 forlehnet med Rugsø Herred, var 1528 tilsagt at følge Kongen udenlands; g. m. Anne Gjordsdatter (Drefeld); begge begr. i Ørsted Kirke. Søn:
Bjørn Andersen, se den nyere Slægt.
2) Henrik Bjørnsen til Stenalt nævnes 1536 i Recessen, var 1536-41 forlehnet med Rugsø Herred, førte 1537 Proces med Helligaands Husene i Aalborg og Randers, levede i Nov. 1540, men blev kort efter dræbt af Heinrich Blome. Skiftet holdtes 1541; g. m. sin Frænke Anne Johansdatter (Bjørn) (hun g. 2. m. Christoffer Johansen Lindenov til Drenderup).
3)Anne, † 1540, g. m. Niels Kaas (med en Sparre i Vaabnet) til Thaarupgaard, † 1035.
c) Jep Andersen Muus til Randrup (Hellum H), stiftede 1492 Sjælemesser, var 1493 Hofsinde, stiftede 1509 Messer i Helligaands Huset i Randers, vistnok † ugift.
d) Erik Andersen vistnok † smaa.
e) Niels Andersen vistnok † smaa.
f) Margrete, levede 1495 paa Støvringgaard, g. m. Axel Jepsen, (Thott) til Støv-ringgaard, var † 1490; om Værgemaalet for og Arven efter deres sindssvage Datter førtes stor Trætte mellem de Bjørn'er og Axels Frænder.
g) Sophie, g. m. Herman Fleming til Bavelse (han g. 2. m. Anne Eriksdatter Thott).
h) Inger til Randrup, g. 1. m. Niels Jensen (Munk med Vinranke i Vaabnet) til Visborg, der førte Hovedbanneret i Slagct ved Brunkebjerg men omkom kort efter, 2. m. Jens Tygesen (Seefeld) til Dalsgaard.
i) Anne, g. m. Otte Emmiksen til Refsø.
__________FarMor
Jachim -af Steensgaard- BjørnsenMargrethe Andersdatter Hvide
ÆgteskabBørn
- Anne Lauritsdatter - Stenalt - Mus 1440 - Anna Andersdatter - Steensgaard - Bjørn

Anders Jachimsen - Voergaard- Bjørn
~ Omk 1406
† Omk 1492
Jachim -af Steensgaard- Bjørnsen
~ Omk 1376
† Før 04 Dec 1467
Margrethe Andersdatter Hvide
-
† Omk 1449
Bjørn Olufsen - Stensgaard- Bjørn
-
† Eft 1433


NN.
-
-Anders Offesen -af Bjørnholm- Hvide
~ Omk 1340
† 1420


Else Holgersdatter Krognos
~ 1379
† 1470
Oluf - Stensgaard - Bjørnsen
~ Omk 1335 - † 1381
Hille Molkte
- - † Eft 1381


- - -

- - -

Offe Stigsen Hvide
~ Omk 1310 - † 1359
Maren Jensdatter Munk
~ Omk 1315 - † Eft 1370

Holger Gregersen Krognos
~ Omk 1346 - † Omk 1382
Karen Eriksdatter -af Linde- Saltensee
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023