Morten Poulsen Grum

DatoStedKilde
Født :1615LundJ. Vahl
Død :07 Aug 1652-J. Vahl
Gift1651-J. Vahl

Alder : 37
Stilling : Slotspræst Christiansborg, Magister, Orientalist

Noter : Dansk biografisk Lexikon / VI. Bind. Gerson - H. Hansen /
Grum, Morten, 1615-52, Præst, Orientalist,
blev født i Lund, hvor Faderen, Poul Mortensen Aastrup (I, 31),
den Gang var Biskop. Moderen, Sidsel, var Datter af
den bekjendte Anders Sørensen Vedel i Ribe. Han blev
Student fra Lund 1634 og kastede sig over Studiet af
de orientalske Sprog. Han rejste udenlands igjennem
Polen, Holland, England og Frankrig og opholdt sig
derefter flere Aar ved Universitetet i Leiden,
hvor han indskreves 1639. Efter sin Hjemkomst
levede han længe ubemærket, optaget af arabiske
Sprogstudier, indtil hans Venner nødte ham til at tage
Magistergraden 1651. Frederik III, der var bleven
gjort opmærksom paa denne kundskabsrige Særling,
søgte at drage ham frem og udnævnte ham s. A. til
Slotspræst, men G. døde allerede Aaret efter,
7. Avg. 1652. Han efterlod sig i Haandskrift en Række
lexikalske Afhandlinger over det arabiske Sprog. 1651
havde han ægtet Søster Brochmand, Datter af Prof. Hans
Rasmussen B. Hun blev siden gift med Mich. Henriksen
Tistorph, G.s Eftermand som Slotspræst.

Zwergius, Siellandske Clerisie S. 629 ff.

S. M. Gjellerup.

FarMor
Poul Mortensen Grum (Aastrup)Else Andersdatter Vedel
ÆgteskabBørn
- Søster Hansdatter Brockman 1652 - Morten Mortensen Grum

Morten Poulsen Grum
~ 1615
† 07 Aug 1652
Poul Mortensen Grum (Aastrup)
~ 1576
† 1619
Else Andersdatter Vedel
~ 6 aug 1586
† 28 Apr 1621
Morten Poulsen Grum
~ Eft 1530
† 01 Jan 1616


Anne Nielsdatter
~ Omk 1530
† Eft 1615Anders Sørensen Vedel
~ 09 Nov 1542
† 13 Feb 1616


Mette Hansdatter Laugesen
~ 05 Feb 1561
† 27 Dec 1633
Poul Grumme
~ Omk 1495 - † Omk 1559

- - -


- - -

- - -

Søren Sørensen Vedel
~ Omk 1510 - † 18 Jul 1571

- - -

Hans Laugesen
~ 31 Jan 1530 - † 16 Aug 1594
Dorothea Hansdatter Tausen
~ 1537 - † 15 Apr 1601

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023