John Hansen

DatoStedKilde
Født :10 Aug 1830Loft, Grindsted sogn, Ribe AmtKB Grindsted (1)
Døbt :16 Aug 1830GrindstedKB Grindsted (1)
Død :27 Apr 1909Vormskjoldsdal, Vorbasse sogn, Ribe amtKB Vorbasse (1)
Begravet :06 Maj 1909VorbasseKB Vorbasse (1)
Gift29 Dec 1859VorbasseKB Vorbasse (1)
Konf19 Apr 1846GrindstedKB Grindsted (1)

Alder : 78

Noter : Levnedsbeskrivelse for John Hansen (Loft) 1830-1909.

John Hansen blev født i Loft, Grindsted sogn, Ribe amt torsdag den 10 August 1830, han er sandsynligvis opkaldt efter sin oldemor Johann Marie Johnsdatter, der døde i 1829. Han blev som så mange andre døbt hjemme på grund af sygdom, men allerede d. 16. August fremstilles han i Grindsted Kirke med følgende dåbsfaddere: Peder Christian Mortensens Kone af Jerrig bar ham; Hans Jensen, Nollund; Hans Pedersen, Modvig; Lars Anders. Jerrig; Søren Christensen Morsb.(øl). Han var næstældst af en søskendeflok på 6 drenge, og han voksede op på forældrenes gård i Loft, som beskrives sådan af Jens Madsen i Grindsted sogns gårdhistorie:
Morsbøl Skolevej 1. matrk. 2a Loft.
Her boede fra ca. 1748 Bertel Christensen Smed, gift med Gjertrud Nielsdatter, hun døde 1768 80 år.
Bertel Smed døde 1779 også 80 år. Der er ikke fundet skøde.
Sønnen Christen Bertelsen, gift 1757 med Kirsten Marie Michelsdatter fra Skovlund, overtog gården
fra forældrene. De havde to børn, datteren Karen der 1784 blev gift med Christen Thullesen i Starup
sogn og flyttede dertil. Sønnen Bertel Christensen fik skøde fra faderen, 8-11-1788. Bertel sælger
allerede 1794. Han flytter nok fra sognet.
Den nye familie er vist også udensogns folk, kan være fra Skovlund. Søren Michelsen, gift med Bodil
Mortensdatter, med en af hendes sønner fra første ægteskab, og deres to sønner, den ældste søn
Christen Sørensen blev 1799 gift med møllerdatteren fra Sønder Omme mølle, Kirsten Nielsdatter.
Folketælling 1801.
Christen Sørensen, 26 år, 1æ, gårdm.
Kirsten Nielsdatter, 27 år, 1æ, hustru.
Bodil Marie Christensdatter, 1 år, barn.
Søren Michelsen, 60 år.
Bodil Mortensdatter, 66 år, mandens forældre, de får aftægt af sønnen.
Peder Christensen, 28 år
Michel Sørensen, 21 år, . mandens brødre.
Anders Nielsen, 13 år, tjenestedreng.
Datteren Bodil Marie blev gift med Hans Christian Pedersen fra Borris og de overtager gården 1827,
som tredie generation. 1861 er det deres søn Hans Christian Hansen, gift med Anne Marie Nielsdatter
fra Grene sogn, der overtager gården. De har gården 40 år. 1901 er det igen en søn der tager over,
Niels Hansen gift med en pige fra Eg, Elise Jørgensen.
Så kommer sidste generation i denne slægt, deres søn Marius Christian Hansen fik skøde 1922. Efter
hans død, solgt til Frederik Nielsen på matrk. 1a.

I 1836, den 10. Juni blev han vaccineret mod kopper af Krigsraad Rosendahl fra Kolding, og d. 19. April 1846 Konfirmeret i Grindsted Kirke. Som den eneste på holdet fik han bedømmelsen Tg i kundskaber, dette skyldes sikkert manglende interesse og ikke manglende evne. Han fik dog Mg i opførsel, så her var han mere på linie med kammeraterne. Ved konfirmationen som 16 årig boede han stadig hjemme, hvad der ikke var helt sædvanligt på den tid, men han har nok måtte tage sin tørn ved forældrenes landbrug.
I 1850 ses det af folketællingen, at han tjente hos Peder Christian Bertelsen i Grindsted, og i 1851 mødte han på session. Her blev han fundet egnet til militærtjeneste, og hans højde angives til 67½ tomme, svarende til ca 176 cm, en pæn højde dengang, og den 30 maj 1853 mødte han ved 6 Infanteribataljons 3 Kompagni i Slesvig. Af Rigsarkivets militære stambøger fremgår det at Menig 111, John Hansen var blond, rundhovedet, med blå øjne og stærk af lemmer, og han blev hjemsendt i Oktober 1854. Der er ingen bemærkninger, specielt om ham, men han blev sammen med resten af kompagniet overført til forstærkningen i 9. August 1861, hvilket fik alvorlige konsekvenser for ham senere i livet.
I 1857 kom den 16½ årige Mette Christensen Øhlenschlæger fra Vorbasse i tjeneste hos Præsten i Grindsted, og det var noget der tændte John. Det ses af følgende i afgangslisten fra Grindsted sogn. Afgået fra sognet 1. Nov. 1859 tjenestepige Mette Christensen fra Grindsted præstegård til Vorbasse sogn, og 26. Nov. Tjenestekarl John Hansen fra Grindsted præstegård til Vorbasse sogn. Allerede 29. Dec. Blev de viet i Vorbasse Kirke med fædrene som forlovere, og helt i takt med tiden var det første barn ikke længe undervejs, idet lille Hans Christian blev født 4. April 1860. Ved vielsen overtog det unge par Mettes fødehjem Vormskjoldsdal i Frederiksnåde, og hendes forældre kom i aftægt hos dem. Mettes far Christen Tonnesen Øhlenschlæger, der var af den gamle kartoffeltyskerslægt, døde i 1861, 64 år gammel.
Da Mette og John i 1863 fik en datter, blev hun da også døbt Christine.
I efteråret 1863 trak der mørke skyer over Danmark, da Prøjserne viste fjendtlige tegn. Der skal ikke her tages yderligere stilling til den politiske situation, men den danske krigsminister begyndte at forberede landet på krig i Slesvig. En af de vigtigste ting var soldater, og man besluttede at dublere alle Bataljoner fra 4 Kompagnier til 8, og for at holde styr på betegnelserne blev de nye Bataljoner omdøbt til Regimenter, men man beholdt det gamle nummer. Eksempel: 5. Bataljon, blev omdøbt til 5. Regiment, som bestod af I og II Bataljon, af hver 4 Kompagnier. Man kom derved til at mangle personel, og der blev af flere omgange indkaldt både officerer og menige fra Forstærkningen, så i Januar 1864 blev John Hansen bedt om at møde d. 18 ved Kommendantskabet i København. Han blev overført til 5. Infanteriregiments 2. Kompagni, med nummer 51, og var tjenestegørende i Dybbøl fra 15 Februar 1864.
Generalstabens værk "Den Dansk Tydske Krig 1864" fortæller i dagbogsform, næsten time for time om slagets gang.
Krigen brød ud 1. Februar, og man besluttede allerede 5. Februar at forlade Dannevirkestillingen, som man forudså ikke kunne holde på grund af den hårde vinter, der gjorde at såvel Slien som engene vest for stillingen frøs til is, så man frygtede et knivtangsangreb fra prøjserne, med katastrofale følger for mandskabet. Den Danske hær flygtede under voldsomme strabadser tilbage til Dybbølstillingen, som var mere eller mindre klar til kamp. Man måtte efterlade både kanoner og forsyninger, blandt andet nogle indefrosne skibe i Flensborg.
John kom som omtalt til Als 15 Februar og var i Katonnement (lejr) til 18. Februar, og fra 19. til 23. Februar dannede han med 5. Regiment reserve i Sønderborg. Hans regiment indgik herefter i en ny turnus med 6 dage ved fronten og 6 dage i Katonnement. Afløsningen foregik kl 10 hver dag, og der var således tale om døgnvagter. Den 24 Februar var hans første dag ved fronten, og det skal taget helt bogstaveligt idet han var på forpost på højre fløj, som var den mest fremskudte del af forsvaret. Han befandt sig denne dag i området mellem Ragebøl Skov og Stavgårde længst ude mod Alssund, og der meldes ikke om større træfninger. Den 25. Februar var han i skanser og løbegrave på højre fløj (skanserne IX og X) og den 26. tilbage i Sønderborg som reserve, for atter at være på forpost den 27. på højre fløj. Herefter fulgte 6 dage i Katonnement på Als, før en ny turnus ved fronten. I perioden fra 23. Februar til 16. Marts meldes der kun om 1 død og 6 tilfangetagne fra 5. Regiment, så John har efter forholdende haft det fredeligt. Hårdest ramt i samme periode var 17 Regiment med 18 døde og 36 sårede.
Den 17. Marts blev det besluttet at gøre et udfald mod Prøjserne, der var set helt inde i Ragebøl Skov, og skæbnen ville at 5. Regiment netop skulle på forpost i området, så de blev udset til at jage nævnte prøjsere på flugt. 2. Kompagni, som John tilhørte skulle dække den yderste højre fløj fra Flyvhøj ud mod Sandbjeg ved Alssund. Det kom til heftige kampe og det blev en blodig dag for 5. Regimentet, som kl 15:00 var trængt tilbage til Pythuse lige foran Skanse IX og X, og alle forposter måtte opgives. John blev ramt af en geværkugle i venstre skulder, og blev taget til fange, for senere at blive behandlet på Det Tyske Lazaret i Åbenrå, mere herom senere. Da han blev taget til fange, må det anses at han blev såret ved de første træfninger ude øst for Ragebøl Skov.
Tabene for 5. Regiment blev som følger: 1 død officer (Sekondløjtnant Steffensen) 5 underofficerer og 34 menige. 2 sårede officerer, 7 underofficerer og 61 menige på egne Lazaretter. 4 tilfangetagne sårede (herunder John) 15 usårede tilfangetagne, i alt total tab 129 mand ud af i alt 630 for hele Dybbøl den 17. Marts. Denne dag blev således den sidste for John i aktiv krigstjeneste.

I et brev fra det Tyske Lazaret i Åbenrå lyder det:
Der vorgenante ist am 17. Maerz in dem Gefecht bei Düppel verwundet und Tags danachin das Königl. Preuss. Feldlazareth zu Apenrade aufgenommen, woselbst er bis zum 16. Juni verblieb. Verwundung: Schußfractur des linken Schulterblatts. Derselbe wurde an dem genannten Tage zwar geheilt, jedoch zeitweise invalide und vorläufig erwerbs unfähig den Königl. Dänichen Behörden in Sonderburg übergeben.
Apenrade den 29, Juni 1864
Frit oversat:
Førnævnte er den 17 Marts i fægtningen ve Dybbøl såret og dagen derefter indlagt på det Kongelige Prøjsiske Lazaret i Åbenrå, hvor han blev til 16 Juni. Lidelsen: Skudsår i venstre skulderblad. Han blev udskrevet med såret helet, dog for tiden invalid, og forløbig ubrugelig i forsvaret. Overgivet til De danske tropper i Sønderborg.

Han slap således for at komme i fangelejr, hvilket usårede fanger jo kom. Efter overdragelsen kom han til det danske lazaret i Augustenborg, hvor han blev midlertidig kasseret og hjemsendt med denne attest:

Kassations Attest
Aar 1864 den 22 Juni fremstilledes for den lovbefalede Kassations Kommission paa Feltfod
Menig John Hansen /:Loft:/
af 5 Infateri Regiments 2 Kompagni No 51 udskreven af Ribe Amts 67 Lægd N. der lider af strammende Ar efter et Skudsaar gjennem Ryggen. Arret efter Indgangsaabningen findes ved den øverste Deel af vestre Axils bagre Rand. Kuglen er udskaaren omtrent i samme Høide lidt til høire. Undersøgt og bedømt af Kommisionen hjemsender ham som for Tiden utjenestedygtig ifølge Regulativet J.A. 12 og Justitsministeriets Bekjendtgørelse §15-2
Augustenborg Lazareth den Juni 1864
Bricka Divisionslæge, Studsgaard Overlæge
At anførte Kassation er forgaaet i min Nærværelse og under de lovbefalede normer attesteres.
Seltzkorn, Kapitain, Pladskommendant
Afskriftens Rigtighed bekræftes,
Eggers, Regimentsadjudant

John møder igen på session i 1865, men bliver endegyldig kasseret og slettet af lægdsrullen, samme år øges familien med datteren Bodil Marie, opkaldt efter farmoderen. Efter den første Slesvigske krig i 1848-50, blev det i 1851 muligt at søge "Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og Invalideforsørgelse" om erstatning for mistede familiemedlemmer og pension for sårede med varige mén. Ordningen gjalt også efter krigen 1864, og John søgte første gang lige efter hjemsendelsen og fik bevilget pension. I de første år efter krigen skulle han sende en ansøgning hvert år. Den bestod af et skema, hvor der skulle begrundes, hvorfor man mente sig fortjent til fortsat pension. Senere gjalt den tildelte pension for en årrække, men John søgte ved flere lejligheder om forhøjelse, da det kneb ham at passe gården uden hjælp.

Herunder ses en afskrift fra ansøgningen i 1867:
John Hansen, født i Loft i Grindsted Sogn, Slaugsherred i Ribeamt Og boende i Frederiksnaade i Vorbasse Sogn i samme Herred. Løbe nr. K.K.692, Beløbet ønskes udbetalt ved Kolding Toldkasse

Har Kassationsattest af 22 Juni 1864, udstedt paa Augustenborg, Lazareth af Divisionslæge Bricka og Overlæge Stadsgaard; samt Udygtighedspas fra 8 Udskrivningsdistrikt af 4 April 1865.

Ansøgeren er Jordbruger og har en Eiendom i Kolonien Frederiksnaade paa Randbølhede. Arealet er ikke lidet, men som Alt i denne Koloni af den allermagreste slags Jord; Udgifterne ved Jordens Opyrkning og Drift have hidtil oversteget Indtægterne.-

Af det under Rubrik 6 Anførte vil det let sees, at Underballancen Ved min Arms Svækkelse, der formener mig at bruge Lee eller Spade eller Skovl, meget forøges, da jeg - hvad jeg tidligere ikke behøvede - nu maa have fremmed hjælp til Arbeide, hvorved saadanne Redskaber anvendes, og en vogen Karls Løn her er 60 á 70 Rd. aarligt. Kausionen har derfor hidtil ikke kunnet bøde tilstrækkeligt derpaa; og jeg vove derfor ærbødigst at anholde om en forhøjelse af Forsørgelsen.
Frederiksnaade den 15 Januar 1867

John Hansen Loft fik ved Dybbøl d. 17 Marts 1864 en Geværkugle gjennem venstre Skulderblad, hvis ydre Rand splintredes. Kuglen blev udskaaren mellem Skulderbladet og Rygraden, men Arret efter denne Operation har ingen Besværlighed efterladt sig. Derimod er Arret efter Indgangsaabningen ved Scapulas ydre Rand meget strammende i Dybden, saa at det betydeligt indskrænker Armens Bevægelser fortil mod højre, og umuliggjør dens Bevægelser opad; ogsaa ved Armens øvrige Bevægelser angiver han at føle Smerte af og til i og omkring Arret.- Stramningen er kjendelig betydeligere nu end for 1 Aar siden, og den vil ventelig snarere forværres end forbedres med Tiden.
Grindsted Lægedistikt d. 11 Januar 1867. Rise

Invalidens Opgivelser ere overeensstemmende med Sandhed: Ethvert svært Arbeide er ham uudførligt; og han maa derfor betale for Udførelsen af mange Arbeider, han ellers forn har kunnet udføre; og det kan paa denne magre Egn kun vanskelig lade sig gjøre, uden at det forvolder stort Tab.-
Vorbasse-Heinsvigs Sogneforstanderskab d. 16 Januar 1867
Ch. Andersen, Formand, Christen Hansen, A. Johnsen
Hans Johnsen, Anders Rasmussen

I 1874 kommer det fjerde og sidste barn til verden på Vormskjoldsdal, og han bliver opkaldt efter morfaderen Christen Tonnesen. I 1876 blev der indstiftet en erindringsmedalje, som soldater der havde været i aktiv krigstjeneste i de slesvigske krige kunne få tildelt efter ansøgning. I lighed med 200 000 andre søgte John, og fik tildelt medaljen. I 1884 døde svigermoderen, der var i aftægt og i 1887 frasolgte han en parcel matr. Nr. 6b til en datteren Bodil Marie, gift med Mikkel Pedersen, som herpå byggede Mosegaarden. I 1900 afhændte han Vormskjoldsdal til datteren Christine gift med Niels Nielsen (Skanderup) og kom selv i aftægt.

I de mellemliggende år søgte han jævnligt om pensionsforhøjelse, og den 11. og sidste sendte han i 1903, og den ser ud som følger i denne afskrift:

John Hansen Loft. B. Frederiksnaade Fødested Grindsted Sogn

Opholdstd. Frederiksnaade. Postadresse Frederiksnaade Vorbasse Sogn pr Lunderskov. Forsørgelsen ønskes hævet paa Kolding Oppebørselsstue

Livsstilling. Aftægtsmand en lille Aftægt 70 kr

Ansøgeren har pension Bogstav KK No 692 og bliver hævet paa Kolding Oppebørselsstue

Ansøgeren har Andraget om Pensionsforhøjelse 1901

Da Ansøgeren er Enkemand og skal Leje til Opvartning kan Understøttelsen ikke slaa til

Frederiksnaade den 2/2 1903 John Hansen (Loft)

John Hansen Loft, 74 Aar, Frederiksnaade, som Dags Dato er undersøgt af mig, har paa begge Sider af venstre Skulderblad et Ar angivelig efter et Projektil paa den udvendige (venstre) Side og efter et Operationssaar for at tage Projektilet og sandsynligvis Sequestre ud paa den indvendige (højre) Side.- hvoraf Følgen har været, at han ikke siden krigen har kunnet bevæge venstre arm fuld tilstrækkelig eller har haft fuld Kraft i den, saa at han altid har maattet holde Hjælp i sin Virksomhed som Landmand.- For ca. 3 Aar siden skal der have været en ret betydelig Betændelse i det fra Operationssaaret strammende Ar, men om denne har skrevet sig fra den daværende Lidelse Kan ikke med bestemthed afgøres.- Desuden er han nu ret senil og Alderdomssvækket, saa at han ikke kan paatage sig noget Arbejde, lider af dobbeltsidig Brok, af Chronisk Bronchitis og ofte af nervøse Hovedsmerter, hvorfor han som Regel ikke kan være oven Senge hele Dagen.- Nogen synderlig forandring til det bedre kan ikke ventes.
Vorbasse Lægebolig 7-12-03

Den 27 April 1909 dør han 78 år og et begivenhedsrigt liv gammel. Han efterlod sig en stor efterslægt blandt andre en stor familie i Canada. Hans liv var på ingen måde unik, men historien giver et lille billede af en bondes liv i 1800 tallet.

I følge dødsanmeldelsen til skifteretten efterlader John Hansen sig intet.
FarMor
Hans Christian PedersenBodil Maria Christensdatter
ÆgteskabBørn
- Mette Christensen Øhlenschlæger 04 Apr 1860 - Hans Christian Hansen
27 Jul 1863 - Christine Hansen
09 Jun 1866 - Bodil Marie Hansen
18 Nov 1874 - Christen Tonnesen* Hansen

John Hansen
* 10 Aug 1830
† 27 Apr 1909
Hans Christian Pedersen
* 13 Apr 1799
† 20 Apr 1871
Bodil Maria Christensdatter
* 03 Aug 1800
† 12 Jun 1875
Peder Poulsen
* Dec 1770
† 05 Jul 1824


Birgitte Maria Andersdatter
* Aug 1765
† 19 Maj 1827Christen Sørensen
* 1775
† 08 Jul 1829


Kirsten Nielsdatter
* 25 Sep 1774
† 19 Jun 1843
Povel Skræder
- - -

- - -

Anders Knudsen
* 1720 - -
Mette Jensdatter
* 1721 - -

Søren Michelsen
* 1741 - † Jul 1813
Bodil Mortensdatter
* 1735 - -

Niels Hansen
* 1725 - † 21 Jan 1820
Johanna Maria Johnsdatter
* 1750 - † 11 Feb 1829

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage24 Mar 2023