Ebbe Skjalmsøn Hvide

DatoStedKilde
Født :Omk 1083Fjenneslev sogn, SorøThi de var af stor Slægt af Marianne Johansen og Helle Halding + Dk. Adel Årsbøger + Fra Hvide til Hundevad af Per Andersen
Død :1151Knardrup, Ganløse sogn, Frederiksborg amt-
Begravet :-Sorø Klosterkirke-

Alder : 68
Stilling : Godsejer i Knardrup, og fra 1146/47 Høvedsmand over Roskilde.

Noter : C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. XVI, side 45:
Skjalmsen, Ebbe, o. 1090-1151, sjællandsk Høvding, Søn af Skjalm Hvide, optræder første Gang i Historien, da han sammen med sine Brødre fik Knud Lavards Lig ført fra Haraldsted til det anseligere Ringsted og rejste Sjællænderne til Hævn for Foster-broderens Drab (1131). I den efterfølgende Borgerkrig stod han paa Erik Emunes Side, og han var ogsaa blandt Erik Lams mest betroede Mænd, dernæst tro Til-hænger af Svend Grade, der gjorde ham til Høvedsmand i det nybefæstede Roskilde. Ved en vis Sune søgte Svends Medbejler Knud Magnussen at lokke Roskilde Borge-re til Frafald, men ved List fik E. S. Sune i sin Magt, og Planen blev afværget (1148). Senere lykkedes det dog Knud at overrumple Roskilde; E. S. undkom i rette Tid, men kunde ikke hindre, at Knud dernæst hærgede og brændte hans Gaard. I Følge Saxo havde E. S. saa stor Indflydelse paa Svend, at denne i Krig som i Fred, i offentlige som private Forhold altid rettede sig efter hans Raad, og Efterretningen om hans Død (1151) overvældede den unge Konge, saa at han afbrød et Krigstog mod Knud; rimeligvis havde Svends Skæbne ogsaa formet sig lykkeligere, om han fremdeles havde haft den erfarne Raadgiver ved sin Side. Sammen med sine Brødre Toke og Asser Rig grundlagde E. S. Sorø Kloster. E. S. var først gift med Gyda, dernæst med Ragnhild, sammen med hvem han opførte en Trækirke ved deres Gaard i Bjernede. Deres Søn Sune byggede i dens Sted den smukke Rundkirke af Sten, men mindede i en Indskrift om Forældrenes fromme Gjerning. Ragnhild overlevede E. S. over 10 Aar og skjænkede Sorø Kloster Sacerbro Mølle; de jordedes Side om Side i Klosterkirken. Kort efter Ragnhild døde E. S.s ældste Søn, Toke, efter at have givet Halvdelen af sin Hovedlod til Sorø. En anden af E. S.s Sønner, Fin, døde ved samme Tid. En tredje Søn, Peder, levede meget længer. Berømtest af Sønnerne er dog Sune, Fader til de 7 Sunesønner. Saxo, Hist. Dan. Løffler, Danmarks ældre Kirkebygninger. Hans Olrik
__________
Omk. 1140 med til at planlægge og grundlægge klostret i Sorø.
Ebbe Skjalmsøn og hans hustru Ragnhil, byggede før 1151 den første Rundkirke af træ i Bjernede mellem Sorø og Ringsted.
Ebbe fik med Ragnhil 5 børn:
Peder Ebbesen
Sune Ebbesen, arvede Knardrup og var stenrig. Udskiftede trækirken med en rundkirke ca. 1170. I dag er Bjernede kirke den eneste bevarede middelalderlige rundkirke på Sjælland. Døde 1186 og testamenterede halvdelen af sin formue til Sorø Kloster, blev begravet i Sorø kirke i munkekoret.
Fin Ebbesen
Toke Ebbesen
Gyda Ebbesdatte
Sune Ebbesen var derefter gift med Cecilia og fik 2 sønner Anders og Peder Sunesen.FarMor
Skjalm Tokesøn HvideSigne Asbjørnsdatter
ÆgteskabBørn
- Ragnhil af Danmark Omk 1140 - Gyda Ebbesdatter Hvide

Ebbe Skjalmsøn Hvide
~ Omk 1083
† 1151
Skjalm Tokesøn Hvide
~ Omk 1040
† Omk 1113
Signe Asbjørnsdatter
~ Omk 1050
† Omk 1086
Toke Skjalmsøn Trylle
~ Omk 1010
--
-
-
--
-
Skjalm Tokesøn
~ Omk 990 - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023