Anne Marie Jørgensdatter Ahrenkiel

DatoStedKilde
Født :31 Maj 1825Tapsuhr, Sønder Stenderup sogn, Vejle amtKB Nørre Nebel
Døbt :02 Jun 1825TapsKB Nørre Nebel
Død :10 Feb 1913Odense by og AmtKB Stenderup (1)
Begravet :15 Feb 1913Stenderup, Vejle amtKB Stenderup (1)
Gift27 Jun 1852Aller , Aller sogn, Haderslev amtKB Aller (1)
Konf12 Apr 1840AllerKB Aller (1)

Alder : 87

Noter : Afskrift dåb
Anne Marie Jørgens Datter Ahrnkiel,
en ægte Datter af Gaardfolkene Jørgen Hansen
Ahrnkiel og Kirstine Jeppes Datter i Tapsuhr
Faddere
1) Malene Eskilds
2) Ungk: Jens Lund
3) Marie Damgaard, alle i Tapsuhr

Afskrift vielse
Ungkarl og Gaardmand Carl Christian Jørgensen, en ægte Søn af nu afg.
Gaardmand Jørgen Jensen og Trine Hansdatter af Nørre Bjerth, Eltang Sogn,
dersteds født den 15 Decbr 1825, vac. den 30 Juni 1826 af Chirug Gravenhorst
i Colding; confirmeret 1ste Søndag efter Paaske 1841 i Colding Kirke, fri
for Ægteskab og aabenbar Ægteskabsløfter, hvilket bevidnedes af Pastor
Scandorf, dat: Stenderup Præstegd: den 14 Juni 1852 og Pigen
Anne Marie Jørgensdatter Ahrenkiel, en ægte Datter af Jørgen
Hansen Ahrenkiel og Kirstine Jepepsdatter i Stubbum, født i Tapsuhr
den 31 Mai 1825 - vacc. den 21 Jul: 1826 af Dr. Roll. confirmeret
den 12 April 1840 i Aller Kirke. De blev copulerede uden foregaaende
Proclamation, ifølge Causion dat. Hadslv. Øster Amts.(tue) den 7 Juni 1852 i All

Afskrift døde
død 10 Februar 1913 Platinvej 28, Odense
Begravet Stenderup Kirkegaard 15 Februar
Anne Marie Jørgensdatter født Ahrenkiel
Enke efter den den 25 Marts 1881 her
afdøde Gaardejer Carl Christian Jørgensen,
var født i Taps Sogn 31 Maj 1825 for
Gaardejer Jørgen Hansen Ahrenkiel og
Hustru Kirstine Hansdatter (hun hed Jeppesdatter)
afdøde havde i de sidste 6 Aar ophold
hos en gift Datter i Odense.
87 Aar gammel

Afskrift Tyrstrup Herreds Tingbog:

Debitor Jeppe Jørgensen Ahrenkiel i Stobbum, Besidder af en EiendomsGaard No 1 "Høigaard" kaldet Sammesteds, ifølge Overladelses contract, expederet den 13. Septbr. 1855. Og dertil hørende Kirkeland hvilket sidste udgjør i Qu.[adrat] 17 Td 3 4/10 eller i Bon[itet] 4 Td 2 14/16 Sk Den 14 Septbr 1855 protocolleret de i Overladelses contracten af 13 Sept. S.A. heb gen. kyp. bona overtagne Forpligtelser 1. at udrede til sine Søskende næmlig:
a, til sin Broder Andreas Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
b, til sin Broder Knud Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
c, til sin Søster Anne Marie Ahrenkiel 800 Rdl Rm
d, til sin Søster Marie Kirstine Ahrenkiel 800 Rdl Rm
hvilke Kapitalier fra 1. Nov. d.a af forrentes med 3½ prCt aarlig og udbetales efter ½ Aars Opsigelse fra en af Siderne. Endvidere at give hver af sine Brødre Andreas Jørgensen Ahrenkiel og Knud Jørgensen Ahrenkiel og sin Søster Marie Kirstine det i Contracten Beskrevne Udstyr.

2 at give sine Forældre Overladeren Jørgen Hansen Ahrenkiel og dennes Hustru Kirstine Jeppesdatter [?] det i Contracten beskrevne aarlige Aftægt.

J.f. Den ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Ministeriums Tilladelse af 10de Juni 1859 og ifølge Kjøbecontracten, expederet d. 29de Aug. s.a. bortsolgt: 1, den paa Stobbum Byes fælles Mark "Aakjær" kaldet beliggende beliggende Kobbel "Store eng", i Qu.[adrat] Tdr 2 3/16 Sk. og i Bon.[itet] 2 11/16 Sk til Peter Nissen Bøeg i Stobbum til Forbindelse med dennes Kaadnersted N. 3B vid Bibog No. 25 pag. 953 2, den sydøstlige Del af Kobbelen "Store enghave" stor i Qv. 2 Tdr 2 3/16 Sk og i Bon.[itet] 4 1/16 Sk til Jørgen Kjeld i Stobbum til forbindelse med dennes Patorale Annexgaard No. 53 vid. Bibog No. 25 pag 954.

Forbliver ved Gaarden tilbage i Qu.[adrat] 60 Tdr 2 8/16 Sk eller i Bon.[itet] 14 Td. 7 5/16 Sk foruden over anførte Kirkeland. (Annot. d. 31. Aug. 1859)

Ad a, Andreas Jørgensen Ahrenkiels 1600 Rdl RM samt Udstyr er ifølge hans Qvittering og Consens [?] resp. Af 15de Jun. 1856 og 12. Juli 1859 paa Contracten deleret 12te Juli 1859.
M.B. Carstens

T.s. [til samme ??] Debitors Søskende Knud Jørgensen Ahrenkiel, Anne Marie og Marie Kirstine Ahrenkiel have resp. ved Ægtemand og med Værge den 5/8 Mai 1860 renunceret paa deres Panterettighed i de frasolgte nedenanførte Jorder. Vid. Bibog N.26. pag. 304. Annot. d 14 Mai 1860
M.B. Carstens

Ad 2, Ved Overladerens, Jørgen Hansen Ahrenkiels, dertil givne Consens af 20. Nov 1862 paa Contr. og i.f. det Kgl. Amthuses Bevilling af 16 Janr. 1863 ere de 3 frasolgte, nedenanførte ...-ler gaaet ud af Pantet for hosstaaende Aftægt. Vid Bilag til dette Fol. Annot. D. 17. Janr. 1863.
M.B. Carstens

Ad d) Marie Kirstine Ahrenkiels 800 Rdl. Rm med Udstyr er ifølge hendes Mands Peder Stephansen Møllers Quittering og Consens af 1. April 1867 paa Contr. deleret samme Dato.
M.B. Carstens

T.f. Fra ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Minist.[eriums] Tilladelse af 31te Januar 1860 og ifølge Kjøbecontract, expederet d. 19te Marts s.A. bortsolgt Kobbelen "Kjær" stor i Qu.[adrat] 5 Td. 3 2/16 Sk og i Bon.[itet] 1 Td 10/16 Sk til Jens Schultz til Forbindelse med dennes Kaadnersted No. 6 B i Stobbum Vid Bibog. N. 26. p. 218.
Conf. 4291FarMor
Jørgen Hansen AhrenkielKirstine Jeppesdatter
ÆgteskabBørn
- Carl Christian Jørgensen 29 Jun 1853 - Cathrine Hansine Jørgensen Dall
24 Maj 1855 - Jørgen Peter Jørgensen Dall
22 Nov 1856 - Jens Jørgen Jørgensen Dall
24 Feb 1859 - Christine Caroline Jørgensen Dall

Anne Marie Jørgensdatter Ahrenkiel
~ 31 Maj 1825
† 10 Feb 1913
Jørgen Hansen Ahrenkiel
~ 29 Nov 1796
† 24 Jan 1883
Kirstine Jeppesdatter
~ 07 Dec 1795
† 31 Dec 1867
Hans Knudsen
~ 27 Jan 1752
† 13 Maj 1826


Anna Maria Hansdatter Ahrenkiel
~ 22 Sep 1752
† 22 jan 1837Jeppe Steffensen
~ omk 1759
-


Bodil Kirstine Jensdatter
~ 24 Sep 1771
† 30 Jan 1841
Knud Nielsen Ahrenkiel
~ Maj 1716 - † 28 Jan 1800
Mette Hansdatter
~ 04 Feb 1720 - † 1761

Hans Jørgensen Ahrenkiel
~ 1713 - † 01 Dec 1778
Inger Hansdatter
~ Jan 1710 - † 24 Nov 1789


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023