Jeppe Jørgensen Ahrenkiel

DatoStedKilde
Født :15 mar 1829Tapsuhr, Taps sogn, Haderslev amtKB Nørre Nebel
Døbt :18 Mar 1829TapsKB Nørre Nebel
Død :03 Okt 1919FlensborgFamily search
Begravet :07 Okt 1919Mühlenfriedhof Osthügel, FlensborgByarkivet Flensborg, via Cay-Erik Gaipel (1)
Gift13 Jun 1856Aller, 2 gang 26 maj 1869 i Nr. AlslevKB Aller (1)
Konf16 Mar 1845Aller kirkeKB Aller (1)

Alder : 90
Stilling : Gårdejer på Højgård.

Noter : 1829
Afskrift dåb:
Jeppe Jørgensen Ahrnkiel, en ægte Søn af Gaard
folkene Jørgen Hansen Ahrnkiel og Kirstine Jeppes
datter i Tapsuhr
Faddere
1) Hans Klaaborg i Tapsuhr
2) Ungk Stephan Jepsen i Ostorp
3) Pige Marie Damgaard i Tapsuhr

1845
Afskrift Konfirmation:
1 Palmesøndag, den 16 Marts Confirmeret 15 børn i Aller Kirke.
Jeppe Jørgensen Ahrenkiel, en ægte Søn af
Gaardmand Jørgen Hansen Ahrenkiel og
Kirstine Jeppesdatter i Stubbum, født i
Tapsuhr den 15 Marts 1829. Vacc. d. 27 August 1832 af
Dr. Roll. Dat: Hadlv. d. 11. Juni 1830.

Afskrift 1. vielse
Ungkarl Gaardmand Jeppe Jørgensen Ahrenkiel i
Stubbum en Søn af forhenværende Gaardfolk i Tapsuhr
Jørgen Hansen Ahrenkiel og Hustru Kirstine Jeppesdatter
nu aftægtsfolk i Stubbum, født i Tapsuhr den 15de og døbt den
18de Marts 1829, altsaa 27 Aar gl. Konfirmeret i Aller
Kirke den 16de Marts 1845 og vaccineret den 27 August
1832 af dr. Roll
og Jomfru Marie Augusta Staake i Aller
en Datter af forhenværende Forpagter Johan Kristian Staake i
Aller Mølle og afdøde Hustru Augusta Staake f. Sternhagen,
født i Holnis Munkbrarup Sogn den 31 Decbr. 1832 altsaa
23 Aar gl: Confirmeret i Aller Kirke den 16 April 1848
og vaccineret af Henningsen i Slesvig den 24 Novbr. 1847
De blev ægteviede uden foregaaende Tillysning iføl-
ge ? Koncession, dat. Haderslev Amtshuus den 30te
Mai 1856

Afskrift 2 vielse
Viet 26 Maj 1869 i Nørre Alslev Sogn, Maribo Amt
Enkemand, Gaardeier Jeppe Jørgensen Ahrenkiel i Stubbum
v, Christiansfeld, født Tapsuhr
d. 16 Mart. 1829 (40 Aar)
vvac. 27 Aug 1832
Jfr. Helga Ida Alfrida Christiansen af Nr. Alsløv,
fød sammesteds d. 15 januar 1841 (28 Aar)
vaccineret af Districtlæge Klein 3de August 1841

Men gik konkurs i 1880- erne og må sælge gården, som havde været i slægten
Ahrenskiels eje, fra den dag den blev udskilt fra Stubbumgård for 300 år siden.
Jeppe var gift 3 gange
Boede en tid i København.
Levede sin sidste til i Flensborg hos sin søn , der var lærer her.

Afskrift Tyrstrup Herreds Tingbog:

Debitor Jeppe Jørgensen Ahrenkiel i Stobbum, Besidder af en EiendomsGaard No 1 "Høigaard" kaldet Sammesteds, ifølge Overladelses contract, expederet den 13. Septbr. 1855. Og dertil hørende Kirkeland hvilket sidste udgjør i Qu.[adrat] 17 Td 3 4/10 eller i Bon[itet] 4 Td 2 14/16 Sk Den 14 Septbr 1855 protocolleret de i Overladelses contracten af 13 Sept. S.A. heb gen. kyp. bona overtagne Forpligtelser 1. at udrede til sine Søskende næmlig:
a, til sin Broder Andreas Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
b, til sin Broder Knud Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
c, til sin Søster Anne Marie Ahrenkiel 800 Rdl Rm
d, til sin Søster Marie Kirstine Ahrenkiel 800 Rdl Rm
hvilke Kapitalier fra 1. Nov. d.a af forrentes med 3½ prCt aarlig og udbetales efter ½ Aars Opsigelse fra en af Siderne.
Endvidere at give hver af sine Brødre Andreas Jørgensen Ahrenkiel og Knud Jørgensen Ahrenkiel og sin Søster Marie Kirstine det i Contracten Beskrevne Udstyr.

2 at give sine Forældre Overladeren Jørgen Hansen Ahrenkiel og dennes Hustru Kirstine Jeppesdatter [?] det i Contracten beskrevne aarlige Aftægt.

J.f. Den ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Ministeriums Tilladelse af 10de Juni 1859 og ifølge Kjøbecontracten, expederet d. 29de Aug. s.a. bortsolgt: 1, den paa Stobbum Byes fælles Mark "Aakjær" kaldet beliggende beliggende Kobbel "Store eng", i Qu.[adrat] Tdr 2 3/16 Sk. og i Bon.[itet] 2 11/16 Sk til Peter Nissen Bøeg i Stobbum til Forbindelse med dennes Kaadnersted N. 3B vid Bibog No. 25 pag. 953 2, den sydøstlige Del af Kobbelen "Store enghave" stor i Qv. 2 Tdr 2 3/16 Sk og i Bon.[itet] 4 1/16 Sk til Jørgen Kjeld i Stobbum til forbindelse med dennes Patorale Annexgaard No. 53 vid. Bibog No. 25 pag 954.

Forbliver ved Gaarden tilbage i Qu.[adrat] 60 Tdr 2 8/16 Sk eller i Bon.[itet] 14 Td. 7 5/16 Sk foruden over anførte Kirkeland. (Annot. d. 31. Aug. 1859)

Ad a, Andreas Jørgensen Ahrenkiels 1600 Rdl RM samt Udstyr er ifølge hans Qvittering og Consens [?] resp. Af 15de Jun. 1856 og 12. Juli 1859 paa Contracten deleret 12te Juli 1859.
M.B. Carstens

T.s. [til samme ??] Debitors Søskende Knud Jørgensen Ahrenkiel, Anne Marie og Marie Kirstine Ahrenkiel have resp. ved Ægtemand og med Værge den 5/8 Mai 1860 renunceret paa deres Panterettighed i de frasolgte nedenanførte Jorder. Vid. Bibog N.26. pag. 304. Annot. d 14 Mai 1860
M.B. Carstens

Ad 2, Ved Overladerens, Jørgen Hansen Ahrenkiels, dertil givne Consens af 20. Nov 1862 paa Contr. og i.f. det Kgl. Amthuses Bevilling af 16 Janr. 1863 ere de 3 frasolgte, nedenanførte ...-ler gaaet ud af Pantet for hosstaaende Aftægt. Vid Bilag til dette Fol. Annot. D. 17. Janr. 1863.
M.B. Carstens

Ad d) Marie Kirstine Ahrenkiels 800 Rdl. Rm med Udstyr er ifølge hendes Mands Peder Stephansen Møllers Quittering og Consens af 1. April 1867 paa Contr. deleret samme Dato.
M.B. Carstens

T.f. Fra ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Minist.[eriums] Tilladelse af 31te Januar 1860 og ifølge Kjøbecontract, expederet d. 19te Marts s.A. bortsolgt Kobbelen "Kjær" stor i Qu.[adrat] 5 Td. 3 2/16 Sk og i Bon.[itet] 1 Td 10/16 Sk til Jens Schultz til Forbindelse med dennes Kaadnersted No. 6 B i Stobbum Vid Bibog. N. 26. p. 218.
Conf. 4291

Jeppe Ahrenkiel blev begravet 7.10.1919 på den nye kirkegård "Mühlenfriedhof Osthügel" Han har løbende nr. 195 i " Beerdigungsregister der Dauergräber auf dem alten Friedhof und Mühlenfriedhof 1892-1920" arkivalie nr. VI E- 47 på byarkivet Flensborg. Under bemærkninger står : 90 år, privatier (pensionist). Hans død er registreret på personregistret "Standesamt" nr. 889/1919. Sidste bopæl var : Neustadt 36
FarMor
Jørgen Hansen AhrenkielKirstine Jeppesdatter
ÆgteskabBørn
- Maria Augusta Margaretha Staacke 4 mar 1857 - Marie Christine Ahrenkiel
31 maj 1858 - Jørgen Christian Ahrenkiel
19 dec 1859 - Hans Jepsen Ahrenkiel
7 aug 1861 - Johan Rudolph Ahrenkiel
16 nov 1862 - Andreas Julius * Ahrenkiel
08 Feb 1864 - Johannes Svennesen Ahrenkiel
15 jun 1865 - Louise Frederikke Ahrenkiel
10 dec 1866 - Johanne Josephine Ahrenkiel
20 Okt 1868 - August Jepsen Ahrenkiel
- Helga Ida Alfrida Christiansen 13 Mar 1870 - Peter Lauritz Ahrenkiel
02 Aug 1871 - Karl Emil Ahrenkiel
- Bothilde Petersen 10 Sep 1875 - Helga Ida Alfrida † Ahrenkiel
18 Apr 1877 - Marie Augusta Margrethe Ahrenkiel
21 Jan 1881 - Anna Jacobine Ahrenkiel

Jeppe Jørgensen Ahrenkiel
~ 15 mar 1829
† 03 Okt 1919
Jørgen Hansen Ahrenkiel
~ 29 Nov 1796
† 24 Jan 1883
Kirstine Jeppesdatter
~ 07 Dec 1795
† 31 Dec 1867
Hans Knudsen
~ 27 Jan 1752
† 13 Maj 1826


Anna Maria Hansdatter Ahrenkiel
~ 22 Sep 1752
† 22 jan 1837Jeppe Steffensen
~ omk 1759
-


Bodil Kirstine Jensdatter
~ 24 Sep 1771
† 30 Jan 1841
Knud Nielsen Ahrenkiel
~ Maj 1716 - † 28 Jan 1800
Mette Hansdatter
~ 04 Feb 1720 - † 1761

Hans Jørgensen Ahrenkiel
~ 1713 - † 01 Dec 1778
Inger Hansdatter
~ Jan 1710 - † 24 Nov 1789


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage29 Okt 2023