Kaali og Angla

Landsbyen Kaali næsten midt på øen er verdensberømt, idet der her findes nogle kratere, som er dannet af et meteor nedslag for ca. 2700 år siden. I alt er der 9 kratere hvoraf den største er 110 m i diameter og 22 m dyb. Krateret der et af Europas største af sin art, er i bunden vandfyldt og leder tanken hen på en udslukt minivulkan.

Lidt nord for Kaali ligger landsbyen Angla, der er kendt for sine 5 møller. ”Mølleparken” består af en hollændermølle og 4 stubmøller, og bortset fra en enkelt stubmølle er alle restaurerede. En af stubmøllerne kan endda ved særlige lejligheder ses i brug.

 

Oversigtskortet der viser kraterne i Kaali

 

Det største krater er 110 meter i diameter og 22 meter dyb

 

Krateret er omgivet af træer

 

Ved møllerne i Angla står denne fine gamle traktor. Føreren har dog holdt sig bedst på trods af samme alder

 

Der ses flere stubmøller som dem på Øland, samt en enkelt hollænder

 

Der er dog ikke meget fortidslevn over denne mølle, som mest af alt ligner et nybyggeri, men flot er den da

 

I en mølle er der selvfølgelig mus

 
Forside denne tur næste side denne tur hovedside med "Signe og Viktor" ahrenkiels.dk