Laurits Jepsen Damgaard

DatoStedKilde
Født :23 Aug 1836Grønninghoved, Vejstrup sogn, Vejle amtHolger Hertzum
Død :01 Mar 1923Sjølund, Vejstrup sognHolger Hertzum
Gift08 Nov 1862Sdr.Stenderup Kirke, Vejle amt-

Alder : 86

Noter : Han blev den 11. oktober 1862 i Sdr. Stenderup trolovet [Sdr. Stenderup kirkebog: Trolovet Laurits Jepsen Damgaard og Mette Cathrine Andersdatter Juhl, tjenestepige i Stenderup, datter af husmand Anders Larsen Bruhn og hustru Mette Hansdatter Juhl i Stenderup, født den 27. oktober 1837 i Binderup, Bjert sogn].

Noter af Holger Hertzum:

FORPAGTNINGSKONTRAKT:

Jeg underskrevne, Peter Agerskov, Sognepræst i Vejstrup, bortforpagter hermed - dog under Forbehold af Ministeriets Approbation - til Husejer Laurits Jepsen Damgård Vejstrup Præstegårds Jordtilliggende - Moselodderne undtagne - godt 11 Td. Land og M af Hartkorn 1 Td. 1 Skæp for et Tidsrum af 9 År fra 1ste April dette År at regne på følgende Betingelser:
§ 1

I Forpagtningsafgift betaler Forpagteren 3 Td. Byg pr. Td. Land, altså 33 Td. Byg at betale efter hvert Års Kapiteltakst. Betalingen sker månedsvis.
§ 2

Forpagteren er forpligtet til at dyrke Jorden som hidtil i 8 Skifter med Helbrak.
§ 3

Al Forårssæden skal fodres op og Gødningen blive ved Gården. Præsten skal være berettiget til at lade den gøden Mark syne af tvende Mænd, hvoraf han vælger den ene, Forpagteren den anden. Begge Parter underkaster sig den Dom, disse Mænd fælder ang. Gødningens Tilstrækkelighed. Forpagteren leverer årlig 2 Læs Gødning til Haven.
§ 4

Forpagteren vedligeholder alle Hegnene efter Egnens Skik og afleverer dem i ordentlig Stand.
§ 5

Forpagteren besørger alle kommende og andre Pligtarbejder, der måtte pålægges - ligeledes leverer han al Furage, som udskrives in natura - begge Dele både i Krig og Fred.
§ 6

Da Møddingen (c. 35 Læs) overlades Forpagteren, er han forpligtet til ved For-pagtningstidens Udløb at aflevere en lignende. Ligeledes en tilsået Rugmark og Vin-terarbejderne forsvarligt udførte
§7

Forpagteren har Ret til at benytte Laderne, dog forbeholder Præsten sig Ret til Vognporten og den sydlige Halvdel af den vestlige Lade.

§ 8

Forpagteren holder Præstens Køretøjer og Seletøj i Orden, ligeledes Gården med Renholdelse og andre Småarbejder, der hører med til den daglige Orden.

§ 9

I Tilfælde af Misligholdelse af Kontrakten er Forpagteren forpligtet til at underkaste sig den ved Forordningen af 25. Jan. 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning.

§ 10

Skulde Forpagteren afgå ved Døden, er hans Bo forpligtet til at beholde Forpagtningen i År efter den nærmest efter Dødsfaldet følgende iste April.

Vejstrup Præstegård, 2den Marts 1887.

Underskrifter:

Peter Agerskov Lauritz Jepsen Damngaard.

Til Vitterlighed: N. Petersen
J.A. Østergaard

Approberet af Ministeriet 25. Marts 1887.
__________FarMor
Jep Lauritzen DamgaardInger Erichsdatter Ravn
ÆgteskabBørn
- Mette Cathrine Andersdatter Juhl 25 Dec 1872 - Jeppe Lauritsen Damgaard

Laurits Jepsen Damgaard
* 23 Aug 1836
† 01 Mar 1923
Jep Lauritzen Damgaard
* 30 Mar 1802
† 04 Maj 1880
Inger Erichsdatter Ravn
* 02 Jun 1796
† 12 Aug 1857
Lauritz Pedersen
* 08 Nov 1765
† 16 Feb 1807


Inger Marie Michelsdatter Damgaard
* 06 Nov 1768
† 22 Sep 1848Erick Clausen Ravn
* 30 Mar 1762
† 13 Jul 1819


Ellen Hansdatter
* 20 Jul 1760
† 04 Maj 1800
Peder Jepsen
* 03 Sep 1730 - † 14 Mar 1799
Bodild Lauritzdatter
* 18 Maj 1735 - † 07 Jul 1793


- - -

- - -

Claus Eriksen Ravn
* 1736 - † 09 Apr 1783
Inger Johannesdatter
* 1737 - † Før Jul 1773

Hans Poulsen Rømland
* 1719 - † 22 apr 1809
Anniken Hansdatter
* 30 Sep 1728 - † 13 Aug 1788

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022