Hans Tausen

DatoStedKilde
Født :1494Birkende sogn, Odense amtJ. Vahl
Død :11 Nov 1561RibeJ. Vahl
GiftOmk 1538hans 2. ægteskab-

Alder : 67
Stilling : Biskop i Ribe, Reformator, Salmedigter

Noter : Hans blev gift med Dorothea Sadolin i 1527 i Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt. (Dorothea Sadolin blev født omkring 1506 og døde i 1537 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt.)
Hans blev derefter gift med Anna Andersdatter i 1538 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt. Anna Andersdatter blev født omkring 1508 og døde den 20 Aug. 1570 i Ribe, Ribe Herred, Ribe Amt.

Hans Tausen (1494-1561)

Det var ikke Hans Tausen, der egenhændigt indførte reformationen i Danmark, men hans store personlighed og hans måde at gøre at tale på fik ham til at fremstå som den danske leder af bevægelsen. Han prædikede på dansk, hvilket var med til at gøre hans gudstjenester meget populære.

Fra katolik til protestant
Hans Tausen blev født i Birkende på Fyn i 1494. Han blev tidligt optaget i kirkelige skoler og studerede på universiteter rundt om i Europa. Han gik blandt andet på universitet i Wittenberg i 1523-24. Her fulgte han forelæsninger og overværede prædikener og stiftede på den måde bekendtskab med Martin Luthers (1483-1546) tanker. Hans Tausen lærte af selveste Luther og sluttede sig straks til bevægelsen. Da han vendte hjem til kirken i Antvorskov med sine nye overbevisninger, blev han mødt af voldsom modstand. På grund af sine lutheranske synspunkter blev han forvist til en af Viborgs kirker. Her var han dog heller ikke velanset af ledelsen, og kirkens prior, Peder, prøvede at overtale ham til at vende tilbage til de traditionelle prædikener. Men Tausen var populær blandt menigheden, og Peder turde ikke anmelde ham som kætter. Det blev i stedet biskoppen, Jørgen Friis, der forbød Tausen at prædike i alle Viborgs kirker.

Kongen og kirken
Som følge af de nye lutheranske tanker var der opstået en magtkamp mellem kongen og kirken. Frederik I (1471-1533) havde i sine første regeringsår bekæmpet protestanterne, men han var alligevel enig i mange af deres synspunkter. For eksempel mente Luther, at det var kongen og ikke paven eller biskopperne, der skulle bestemme over kirken.
Borgerne var også begyndt at være utilfredse med den katolske kirke. Især var de mange tiggermunke en byrde for samfundet. Munkene tiggede om almisser til kirken, og for at blive frelst købte borgerne afladsbreve. Den protestantiske kirke var anderledes. Her mente man, at det var Gud alene, der bestemte, hvem der blev frelst. Dette betød, at man ikke kunne købe sig til tilgivelse hos Gud.

Reformationen i Danmark
Den forhenværende konge, Christian II (1481-1559), havde allerede sluttet sig til protestanterne. Han blev i 1523 fordrevet af sin onkel, Frederik I, som var katolik. Frederik I var bekymret for, om danskerne ville kræve Christian II tilbage på tronen. Frederik I tog derfor Hans Tausen under kongelig beskyttelse og gjorde det lovligt at være protestant. Ved Frederik I's død i 1533 blev Danmark kastet ud i Grevens Fejde, som ikke blot var et opgør mellem to kongelinjer: Den fordrevne Christian II mod Frederik I's søn, den senere Christian III. De var fætre, men også officielt religiøse modstandere. Christian III var nemlig katolik på det tidspunkt.
Hans Tausen fortsatte med at udbrede i budskabet. I 1536 var Reformationen officielt gennemført i Danmark. Christian III (1503-1559) fik arresteret mange af de danske biskopper, og han inddrog kirkens besiddelser. Kirkens magt blev stækket, kongens magt var blevet styrket.
Hans Tausen blev 1538-1542 lærer for præsterne i Roskilde, og fra 1542 til sin død var han biskop i Ribe. Hans Tausen oversatte Bibelen til dansk og skrev en samling af prædikener, der blev udgivet. Han skrev også enkelte salmer, nogle af dem findes stadig i salmebogen og synges næsten 500 år efter, de blev skrevet. En af dem er "Fra Himlen kom en engel klar", som handler om forkyndelsen af Jesu fødsel og troens magt.

Kilder:
Jens Aage Poulsen: Da djævlen slap løs, Hans Tausen og reformationen i Danmark 1520-1540, 1994.
Torben Svendrup: Hans Tausen, Den danske Luther, 1994.
Bramming, Torben: Fire store ripensere, 250 års national identitet i en vanddråbe, 2008.

Links:
Den Store Danske Encyklopædi


ÆgteskabBørn
- Anna Andersdatter 1537 - Dorothea Hansdatter Tausen

Hans Tausen
* 1494
† 11 Nov 1561

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022