Hans Laugesen

DatoStedKilde
Født :31 Jan 1530Ribe sogn og amtJ. Vahl
Død :16 Aug 1594RibeJ. Vahl
Gift17 Okt 1557Ribe-

Alder : 64
Stilling : Præst i V. Vested 1555, den 3. aug.1569 valgt til Biskop i Ribe

Noter : Dansk biografisk Lexikon:
X. Bind. Laale - Løvenørn / 131 (1887-1905)

Laugesen, Hans, 1530-94.
Biskop, var født i Ribe, hvor Faderen, Lauge Steffensen, hvis smukke Billede endnu findes i Ribe Domkirke, var Raadmand (d. 1554); Moderen, Mette, skal have været en Borgmesterdatter fra Varde.
Fra Ribe Skole afgik H. L. til Kjøbenhavn, hvor han studerede under Dr. Niels Hemmingsen. Ved en Lejlighed har han her holdt en i Haandskrift endnu bevaret latinsk Tale om sin Fødeby. 1552 gik han til Wittenberg, hvor han studerede nogle Aar. Efter at have taget Magistergraden der begav han sig 1555 paa Hjemrejsen og blev strax efter sin Hjemkomst til Ribe Lektor ved Domkirken og Præst i Vester Vedsted, senere tillige Kannik.
17. Okt. 1557 ægtede han Dorothea, Datter af Biskop Hans Tausen i Ribe. Selv blev han 1569 Biskop sammesteds, skjønt han havde søgt at unddrage sig Valget, da han ikke vurderede sine egne Evner højt. Han synes at have været en vennesæl og retsindig Mand; men hans Bispevirksomhed har ikke efterladt sig betydelige Spor. 1588 betegnes han af en fremmed, der kom til Ribe, som «en from gammel Mand». Han døde 16. Aug. 1594. Hans Hustru overlevede ham til 1601.
2 af deres af 3 Børn var døde før Faderen, dog ikke Datteren Mette, der var gift med Historieskriveren Anders Sørensen Vedel.FarMor
Lauge SteffensenMette Christijernsdatter
ÆgteskabBørn
- Dorothea Hansdatter Tausen 05 Feb 1561 - Mette Hansdatter Laugesen

Hans Laugesen
* 31 Jan 1530
† 16 Aug 1594
Lauge Steffensen
* Omk 1500
† 01 Okt 1554
Mette Christijernsdatter
* 15 Jun 1510
† 01 Okt 1554

-
--
-Christjern Nielsen
* Omk 1470
† 1522-
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022