Aage Henning Michael Rasmussen

DatoStedKilde
Født :24 Maj 1855Halk Præstegård, Halk sogn, Haderslev amtKB Halk (1)
Døbt :12 Jul 1855Halk kirkeKB Halk (1)
Gift08 Apr 1882-J. Vahl

Stilling : 1893 Underdirektør ved Orlogsværftet, R*

Noter : Rasmussen, Aage Henning Michael, f. 1855, Underdirektør ved Orlogsværftet.
R., Søn af Professor Har. Vald.R., fødtes 24. Maj 1855 i Halk Præstegaard i Slesvig og kom efter Faderens Fordrivelse i 1864 i Haderslev Læreres Skole i Kjøbenhavn.
Som frivillig Lærling gjorde han sit første Togt i 1870 med Pan ser fregatten «Peder Skram », optoges 1872 som Kadet paa Søofficersskolen, afgik her fra i 1876 som Sekondlieutenant og blev derefter udkommanderet med forskjellige Orlogsskibe indtil Efteraaret 1877. Opfordret til at uddanne sig i maritimteknisk Retning
rejste han nu, efter at have arbejdet et halvt Aars Tid paa en Maskinfabrik, til London, hvor han i Sept. 1878 indstillede sig til og bestod Adgangsprøven ved Maskinafdelingen paa Royal Naval College i Greenwich, hvis 3aarige Kursus han derefter gjennemgik.
I 1878 blev han Premierlieutenant, 1881 Værftsingeniør, 1883 Underdirektør.
Han ægtede i April 1882 Anna Sophie Adelaide Søderberg, Datter af Major S. og Kirstine Johanne f. Kidde.
Til Brug for Eleverne i Maskinafdelingen i Skolen for Skibsbygning og Maskinvæsen udgav R. i 1888 paa Marineministeriets Foranstaltning «Læren om Skibsdampmaskinen» (3. Udg. 1899), til Brug for Styrmænd og
Skibsførere 1892 «Skibsmaskinlæren»; han har end videre skrevet
en Del Afhandlinger og Artikler i «Tidsskrift f. Søvæsen», «Teknisk Tidsskrift» osv.

FarMor
Harald Valdemar RasmussenHulda Karen Marie Amalie Arnkiel
ÆgteskabBørn
- Anna Adelaide Søderberg -

Aage Henning Michael Rasmussen
* 24 Maj 1855
-
Harald Valdemar Rasmussen
* 07 Jan 1821
† 13 Nov 1891
Hulda Karen Marie Amalie Arnkiel
* 26 Okt 1824
† 27 Nov 1874
Ludvig Julius Rasmussen
* 1784
† 1850


Caroline Hald
-
-Poul Grum Arnkiel
* 09 Apr 1792
† 1830


Amalie Wanscher
* 01 Jan 1800
† 25 feb 1881

- - -

- - -


- - -

- - -

Hans Michael Arnkiel
* 29 Maj 1752 - † 27 Mar 1807
Mette Marie (Jern) Koch
* 1761 - † 27 Sep 1830


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022