Hans Michael Arnkiel * Schmidt

DatoStedKilde
Født :30 Jul 1825Trinitatis sogn, KøbenhavnWeilbachs Kunstnerleksikon (1)
Død :19 Okt 1877KøbenhavnWeilbachs Kunstnerleksikon (1)
Gift-ugift-

Alder : 52
Stilling : Maler

Noter : Fundet på www.kid.dk/Weilbach
Genealogi:
Schmidt, Hans Michael Arnkiel, 1826-1877, dekorationsmaler. *30.7.1826 i Kbh., †19.10.1877 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Postskriver, senere postkontrollør Jakob Madsen S. og Johanne Marie Arnkiel. Ugift.
Biografi:
H.M.A. Schmidt begyndte på Kunstakademiets malerskole som figurmaler, men foretrak snart blomstermotiver. Han blev kort tid efter også elev på dekorationsskolen, men blev imidlertid nødt til at forlade Akademiet på grund af dårlig økonomi og arbejdede derefter som dekorationsmaler. Først rejste han til Tyskland og derefter til Sverige, hvor han boede i 12 år. Kort tid før sin død vendte S. tilbage til København.
Stillinger og hverv:
Ansat hos malerm. Niels Aagaard Lytzen i 1877; malerm. J.M. Baruël i 1877.
Værker:
To blomsterstudier (1851); Et bordtæppe (1852); En ligvogn (1859, tegn., konk.arb. til Neuhausens Pr.); Blomster (1861).

(Medd. fra J. M. Baruel og fra Alra. Hosp. Vahl, Slægteb., XIII, 6. Akad. Reitzel. Udst. Fortegn. Skifteretten. Statskal. Adresseav. 1849, Nr. 117.)
Schmidt. Hans Michael Arnkid Schmidt, Dekorationsmaler, Søn af Postkontrollør Jakob Madsen Schmidt (f. 1796, d. 1849) og Johanne Marie f. Arnkiel (f. 1793, d. 1864), blev født den 30. Juli 1825 i København. Han kom i sin Ungdom paa Akademiet for at uddanne sig til Figurmaler, men da han gik for langsomt frem i denne Ret­ning, lagde han sig efter Blomstermaleriet og udstillede i 1851 sine forste Blomsterstykker. Samtidig blev han Elev af Dekorationsskolen og vandt 1852 den mindre Sølvmedaille i dette Fag. Da hans Moder, efter Faderens Død, sad i smaa Kaar, maatte han nu søge Erhverv ved Malerhaandværket, og han udstillede kun et Par Gange senere, én Gang i Dekorationsfaget, vistnok et Konkursarbejde (Teg­ning til en Ligvogn), samt el Blomsterstykke (1861). Han gjorde derpaa en Rejse til Tyskland og senere til Sverige, hvor han levede i tolv Aar. Ikke længe før sin Død vendte han fattig og meget svagelig tilbage til Fædrelandet, arbejdede i nogen Tid hos Lytzen (s. d.) og derpaa hos Malermester J. M. Baruel som Dekorations­maler, indtil han for Sygelighed maatte indlægges som Lem paa Almindelig Hospital her i Staden, hvor han døde den 19. Oktober 1877, fire Dage efter Indlæggelsen.


FarMor
Jacob Madsen SchmidtJohanna Marie Hansdatter Arnkiel

Hans Michael Arnkiel * Schmidt
* 30 Jul 1825
† 19 Okt 1877
Jacob Madsen Schmidt
* 02 Maj 1796
† 15 Maj 1849
Johanna Marie Hansdatter Arnkiel
* 23 nov 1793
† 12 apr 1864

-
--
-Hans Michael Arnkiel
* 29 Maj 1752
† 27 Mar 1807


Mette Marie (Jern) Koch
* 1761
† 27 Sep 1830

- - -

- - -


- - -

- - -

Poul Grum Hansen Arnkiel
* 03 Maj 1716 - † 23 Feb 1776
Sophie Amalie Bugge
* 15 Feb 1721 - † 18 Mar 1797

Peder Nielsen Koch
- - -
Anne Dorthe Pedersdatter Jern
- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022