Sergebod - Mehlbeck og Løgismose - Krummedige

DatoStedKilde
Født :Omk 1310Krummendick, Itzehoe, Slesvig- Holsten, TysklandPer Andersen: Fra Hvide til Hundevad 1993 ,incl. rettelser1996,
Død :Eft 1393Løgismose, Odense amt-

Alder : 83
Stilling : Væbner og Godsejer til Mehlbeck, Holsten

Noter : Noter af Holger Hertzum:
Danmarks Breve fra Middelalderen, bd. II, side 223:
1380, Apr. 4. Ich her Erik Holk R. bekenne, dat ich eneme erliken manne Zeghe-boden Crummendike hebbe vorkoft de mølenstede to Rodorpe unde de wurth unde den stroem myt invløthe unde myt utvløthe unde mit aller vrigheith, alz ich unde mine voruaren dat hebben beseten. Min inghezeghel. Screuen unde ghuenen in Ambrosius daghe.
Perg. (Plica mangler). (Gem. Arch. XXIV, 169.)
Danmarks riges breve 2.rk., 9.bd., side 192 (år 1326 den 11.maj) nævnes brødrene Nikolaus og Johan af Krummendick som vidner.
3.rk., bd.5., side 299 år 1360 13/11: Ivan kaldet Witte og Eggert Krummedige kvitterer Segebod og Erik Krummedige for 180 lybske mark.
Danmarks Riges breve 3.rk., 1.bd., side 54, år 1340, 23/6: Ingeborg, enke efter ridderen Jens Slæt, pantsætter sit gods i Jordløse sogn til Segebod Krummedige.
3.rk., 8.bd., side 232 år 1369 21/5: Rudolf Schyrennow, væbner, kvitterer Segebod Krummedige for 170 mark lybsk.
4.rk., 1.bd., side 350 år 1379 17/3: Brødrene Hartvig og Lyder Krummedige sælger deres tiende i Hackeboe til klostret i Itzehoe. Blandt garanterne Segebod og Erik, brødre, kaldet Krummedige. (Original i Kloster Itzehoe).
4.rk., 2.bd., side 10 år 1380 4/4: Ridderen herr Erik Holk sælger møllestedet i Rårup til Segebod Krummedige.
4.rk., 2.bd., side 11 år 1380 4/4: Hartvig Krummedige, kaldet Brøger, og Blixe Krummedige, brødre, sælger ejendomsretten over 6½ bol i Hohenwestedt, tienden i Peissen og Silzen og retten over 3½ bol i Hennstedt til Segebod Krummedige. (Original i rigsarkivet).
4.rk., 5.bd., side 27 år 1393 1/5: Grev Claus af Holsten erklærer sammen med syv af sine mænd, at Segebod Krummedige med ære udløste sig af fangenskabet hos Valdemar 4. Atterdag. (Original på nedertysk i rigsarkivet).

Segebod Krummedige til Mehlbeck og Løgismose (Baag H.), fik alt 1340 Gods i Jordløse i Fyn i Pant af Fru Ingeborg, Hr. Jens Slets, kaldes 1360 ,,Farbroder" til Witte Iven og Eggert Krumme­dige, beseglede 1364 sammen med sin Broder Erik Forliget mellem Greve Claus og Hr. Henrik Reventlows Arvinger, fik 1377 Gods i Tranebüttel i Forpagtning af Domkapitlet i Slesvig, kjøbte 1380 Gods i Vedsted osv. af sine ,,Fættere" Hartvig Brøger og Blix Krummedige og kaldes da ,,Fætter" til Lyder Krummedige, 1393 udstedtes et Vidne om, at han i sin Tid med Ære udløste sig af dansk Fangenskab; g. m. Sidsel Pedersdatter Skram til Rundtoft, levede Enke 1397:

Sergebod var ejer af Mehlbeck i Holsten, Løgismose på Fyn og Rundtoft i Angel.

FarMor
Johan Krummedige
ÆgteskabBørn
- Cecilie Pedersdatter Skram Omk 1340 - Mette Segebodsdatter - Løgismose- Krummedige
Omk 1364 - Erik Sergebodssøn -Rundtoft- Krummedige
Omk 1365 - Anne Krummedige
Omk 1370 - N.N. Sergebodssøn Krummedige
omk 1371 - Elsebe Krummedige

Sergebod - Mehlbeck og Løgismose - Krummedige
* Omk 1310
† Eft 1393
Johan Krummedige
* Omk 1280
† Eft 1351

-
-
Iven Krummedige
* Omk 1255
† Eft 1300-
-
-
--
-
Nicolaus de Ottenbüttel Krummedige
* Omk 1230 - † Eft 1281

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022