Skjalm Tokesøn Hvide

DatoStedKilde
Født :Omk 1040Fjenneslev gods, Sorø amtThi de var af stor Slægt af Marianne Johansen og Helle Halding + Dk. Adel Årsbøger + Fra Hvide til Hundevad af Per Andersen
Død :Omk 1113Fjenneslev-
Begravet :-Fjenneslev kirke, henført til Sorø af Absalon-

Alder : 73
Stilling : Jarl på Sjælland, Høvedsmand på Rügen.

Noter : C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. VIII, side 194:
Hvide, Skjalm, -1102- Høvding, hørte til en mægtig sjællandsk Stormandsæt. Som hans Fader nævner en sen Overlevering Toke Trylle; stridende mod Saxos Ord og i sig selv værdiløs er Paastanden om Ættens Nedstammen fra Sagnhelten Palnatoke. S. H. havde Ejendomme vidt omkring paa Sjælland, fremfor alt i Sorøegnen. Tidlig har han faaet det Hverv at være sin Fødeøs Jarl. Nu hører man ikke noget om ham før i Oluf Hungers Kongetid. Under de daværende opløste Forhold blev hans Broder Aute paa Vejen fra Sjælland til Falster overrasket og fældet af vendiske Sørøvere. Uden at ty til Kongens Hjælp samlede S. H. da paa egen Haand en sjællandsk Hær, drog til Julin og tvang Indbyggerne til at udlevere de skyldige, der bleve dræbte under de grusomste Pinsler. Da Erik Ejegod begyndte sine sejerrige Tog mod Venderne, har S. H. staaet ved hans Side. Efter Rygens Erobring blev han sat til Høvding over denne Ø. Da Kong Erik og Dronning Bodil droge ud paa deres store Pilgrimsfærd (1102), overlode de deres lille Søn Knud til S. H.s Varetægt; han blev saaledes Fosterfader for en af Danmarks berømteste Mænd. For øvrigt sendte han nogle Aar efter den unge Kongesøn til Hertug Lothar af Sachsen, og det er tvivl-somt om han senere har set sin Fostersøn. S. H. maa være død o.1113, i høj Alder. Han blev begravet i Fjenneslev Kirke, der har hørt til hans Hovedgaard. Senere blev hans Lig af Sønnesønnen Absalon flyttet til Sorø.
Som S. H. havde været Danmarks mægtigste Høvding, blev han ogsaa Stamfader til den mægtigste Stormandsæt, der nogen Sinde har levet blandt de danske. Allerede hans 4 Sønner, Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig, vare ansete Høvdinger, og fra de 2 sidste nedstamme mange af vore ypperste Mænd, fremfor alle Absalon, Esbern Snare og Anders Sunesen. Langt mere end nogen som helst anden Æt have S. H.s Efterkommere hævet Danmark, saa længe de virkede sammen med Kongerne; men da Venskabet forvandledes til Fjendskab, voldte "Hvide-Ætten" ogsaa de største Ulykker over Folk og Land. Foruden Sønnerne havde S. H. 2 Døtre: Cæcilia ægtede Peder Thorstensen paa Borg ved Sorø; Margrethe blev ogsaa gift, uvist med hvem, men tilbragte sin Enkestand i Roskilde Nonnekloster. Hans Olrik.
__________
Første gang omtalt, da han kæmpede en drabelig kamp i striden mellem Svend Estridsen og den norske konge Harald Hårderåde ved Nivås udmunding på Hallands kyst i 1062.
Nævnt igen i 1095, da han er på hævntogt til Juhlin for at hævne broderens ( Auden) død, som følge af sørøveres overfald på broderen under sejllads mellem Sjælland og Falster. I 1101 bliver Skjalm udnævnt til høvedsmand over hele Sjælland og Rügen.
Lod kirken i Jørlunde bygge.
Skjalm Hvide
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Skjalm Hvide, født før 1062, død ca. 1113 var Sjællandsk høvding med store jordbesiddelser omkring Sorø. Han anses for at være stamfader til den mægtige Hvide slægt. Søn af Toke Trylle (Hvide).
Sammen med Svend Estridsen deltog han i slaget ved Niså i 1062 hvor han blev taget til fange af Harald Hårdråde. Flygtede senere.
Rejste omrking 1100 sjællænderne til hævntogt mod venderne, der havde dræbt hans broder.
Skjalm Hvide var nært knyttet til Erik Ejegod, hvis søn Knud Lavard fra 1102 i nogle år blev opfostret sammen med hans egne sønner Asser Rig og Ebbe Skjalmsøn (Hvide). Fik desuden børnene Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) og Toke Skjalmsøn (Hvide). Alle med hustruen Signe.


FarMor
Toke Skjalmsøn Trylle
ÆgteskabBørn
- Signe Asbjørnsdatter Omk 1080 - Toke Skjalmsøn Hvide
omk 1082 - Sune Skjalmssøn Hvide
Omk 1083 - Ebbe Skjalmsøn Hvide
Omk 1084 - Cæcilie Skjalmsdatter Hvide
Omk 1085 - Asser Skjalmsøn Rig Hvide
Omk 1086 - Margrethe Skjalmsdatter Hvide

Skjalm Tokesøn Hvide
* Omk 1040
† Omk 1113
Toke Skjalmsøn Trylle
* Omk 1010
-

-
-
Skjalm Tokesøn
* Omk 990
--
-
-
--
-
Jarl Toke Palnesøn
* Omk 0950 - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022