Jens Nielsen Løvenbalk

DatoStedKilde
Født :Omk 1354Avnsbjerg, Sjørslev sogn, Viborg amt (1)-
Død :01 Feb 1442Viborg-
Begravet :18 Feb 1442Graabrødre, Viborg-

Alder : 88
Alt.navn : Jens Nielsen til Aunsbjerg, Løvenbalk
Stilling : Ridder og Rigsråd, Lensdommer i Nørrejylland 1396

Noter : Noter af Holger Hertzum:
Danmarks Riges breve 4.rk., 5.bd., side 259 år 1394: Peder Høgs latinske skøde på pergament til Jens Nielsen af Aunsbjerg på Ris i Grønbæk sogn tillige med et bol i Iller med alt deres tilliggende. Givet 1394.
-------
C.F.Bricka: Dansk biografisk lexikon, bd. X, side 588:
Løvenbalk, Jens Nielsen, o.1438, Rigsraad, var Søn af Niels Eriksen L. til Avnsbjærg, hvis Fader angives at have været en uægte Søn af Kong Christoffer II; selv ejede og beboede han ogsaa Avnsbjærg. Da han 1424 opgiver, at han er 80 Aar gammel og i 40 Aar har siddet i Rigens Raad, skulde han være født 1344, men denne Angivelse er maaske næppe fuldt paalidelig; man finder ham i alt Fald ikke nævnt før 1390, men da maa han ganske vist ogsaa alt have været en fremragende Mand, thi da Dronning Margrethe 1396 ordnede Retsplejen i sit Rige, satte hun J. N. til Landsdommer i Nørrejylland, hvilket betydelige Embede han endnu beklædte 1426. Ved Eriks Kongevalg 1397 forekommer han som Ridder og Rigsraad, og idelig støder man derefter paa hans Navn blandt Vitterlighedsvidnerne i Datidens offentlige og private Aktstykker. Mest bekjendt turde han dog, i alt Fald for Efterverdenen, være bleven ved den ydmygende og bekostelige Sone, som han 1405 maatte indgaa over for en anden jysk Stormand, Hr. Jens Andersen Brock, hvis Søn han havde ihjelslaaet. De nærmere Omstændigheder ved Drabet kjendes ikke, men det gjorde i hvert Fald intet Skaar i hans offentlige Anseelse. Endnu 1424 var han en af de første verdslige Stormænd, som aflagde Vidnesbyrd i Processen angaaende Sønderjylland, ligesom han var en af Voldgiftsmændene i den store Trætte imellem Dronning Philippa og Bisp Ulrik i Aarhus angaaende Arven efter dennes Formand, Biskop Bo, men derefter forsvinder hans Navn mere og mere. Han nævnes endnu 1430, men skal først være død 1438, om end ikke 94 Aar gammel, saa dog sikkert i en meget høj Alder. Han blev begraven hos Graabrødrene i Viborg, og det var, som bekjendt, paa hans Gravsten, at Hans Tausen skal have holdt sin første lutherske Prædiken. Med sin Hustru, Ellen Pedersdatter Munk fra Holbæk­gaard, havde J. N. mindst 2 Sønner og 5 Døtre, fra hvilke ansete jyske Slægter stammede. Thiset.


FarMor
Niels Eriksen LøvenbalkSophia Johansdatter Rantzau
ÆgteskabBørn
- Ellen Pedersdatter Munk Omk 1376 - Gertrud Jensdatter Løvenbalk

Jens Nielsen Løvenbalk
* Omk 1354
† 01 Feb 1442
Niels Eriksen Løvenbalk
* Omk 1331
† Eft 1377
Sophia Johansdatter Rantzau
* Omk 1334
† Eft 1367
Erik Christoffersen Løvenbalk
* 1300
† 1338-
-Johan Rantzau
* Omk 1290
† Eft 1326-
-
Christoffer ll af Danmark
* 06 Okt 1276 - † 02 Aug 1332
Jomfru Lunge
* Omk 1280 - -


- - -

- - -

Cai Rantzau
- - † eft 1303
Christine Rantzau
- - † eft 1326


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022