Anne Lauritsdatter - Stenalt - Mus

DatoStedKilde
Født :-Stenalt, Ørsted sogn, Randers amt-
Død :Før 1492Vorgaard, ØsthimmerlandHolger Hertzum
Begravet :-Ørsted kirke, DjurslandHolger Hertzum
Gift1460--

Noter : Noter Holger Hertzum:
Anne Lauridsdatter Muus ( med et Møllehjul i Vaabnet) til Stenalt (Rugsø H.); ægteparret havde 1467 udset sig en Begravelse i Randers Klosterkirke, men ligge nu i Stenalts Sognekirke Ørsted, 1492 holdtes Skifte efter dem.
Børn:
a) Hr. Jacob eller Joachim Andersen til Voergaard nævnes 1480 som Medudsteder af et Vidne af Skovby Herredsthing, var 1484 Hofsinde, laa 1486 i Borgeleie i Dalby Kloster i Skaane og 1492 paa Antvorskov, stiftede s. A. med sine Brødre Sjælemesser for Faderen, skrev sig 1496 til Tybjerg (Tybjerg H.) som Medudsteder af et Vidne paa Sjællands Landsthing, var 1501 forlehnet med Gaunø og havde desuden Jerslev, Vennebjerg og Hollum Herreder i Forlehning, det sidste blev ham dog fradømt 1505, var 1503 Rigsraad, 1505 Afsending til Mødet i Kalmar, 1509 nærværende ved Forhandlingerne i Kjøbenhavn med de Svenske, ligeledes 1513, var 1511 Lehnsmand paa Annisse og da endnu kun Væbner, men 1512 Ridder, da han var tilstede paa Kongens Retterthing i Randers, 1516 forlehnet med Nørlyng Herred, skrev sig 1522 til Støvringgaard (Støvring H.), var † 1525; g. før 1496 m. Margrete Poulsdatter (Fikkesen?) til Tybjerggaard, der 1525 var Enke og ved Mageskifte erhvervede sin Slægtning Erik Mogensen (Mormand)'s Part i Tybjerggaard og endnu levede paa Støvringgaard 1555, da hun forekommer i Rusttjenestelister. Børn:
1) Anders Jacobsen til Voergaard og Støvringgaard, var 1528 forskreven til at følge Kongen udenlands, førte 1535 Proces mod sin Fætter Anders Bjørnsen, var s. A. Proviantmester, levede endnu 1536, var forl. m. Elsebe Grubbe, men døde før Bryllupet.
2) Dorte til Tybjerggaard og Støvringgaard, levede endnu 1562; g. 1. m. Chri-stoffer Hack til Egholm, f. 1488 † 1539 som sin Slægts sidste Mand, g. 2. m. Oluf Glob til Vellumgaard, der var † 1558.
b) Bjørn Andersen til Stenalt, førte 1490 Trætte med Markvard Skjernov om Værgemaalet for Axel Jepsen (Thott)'s Børn, stiftede 1492 med sine Brødre Sjæle- messer, var 1502 nærværende og medskyldig, da Ebbe Strangesen paa Høibro dræbte Rigshovmesteren Hr. Poul Laxmand, var 1505 nærværende paa Kongens Retterthing i Kjøbenhavn, 1506 forlehnet med Rugsø Herred og 1507 Lehnsmand paa Ravnsborg; g. m. Anne Friis (fra Haraldskjær) Henriksdattcr til Odden, † 1542 (hun g. 2. m. Hr. Ove Lunge (Dyre) til Tirsbæk, † 22. Febr. 1540); begge begr. i Vor Frue Kirke i Aalborg. Børn:
1) Anders Bjørnsen til Stenalt ansættes 1525 i en Rusttjenesteliste til at stille 4 Gla-vind, 1527-36 forlehnet med Rugsø Herred, var 1528 tilsagt at følge Kongen udenlands; g. m. Anne Gjordsdatter (Drefeld); begge begr. i Ørsted Kirke. Søn:
Bjørn Andersen, se den nyere Slægt.
2) Henrik Bjørnsen til Stenalt nævnes 1536 i Recessen, var 1536-41 forlehnet med Rugsø Herred, førte 1537 Proces med Helligaands Husene i Aalborg og Randers, levede i Nov. 1540, men blev kort efter dræbt af Heinrich Blome. Skiftet holdtes 1541; g. m. sin Frænke Anne Johansdatter (Bjørn) (hun g. 2. m. Christoffer Johansen Lindenov til Drenderup).
3)Anne, † 1540, g. m. Niels Kaas (med en Sparre i Vaabnet) til Thaarupgaard, † 1035.
c) Jep Andersen Muus til Randrup (Hellum H), stiftede 1492 Sjælemesser, var 1493 Hofsinde, stiftede 1509 Messer i Helligaands Huset i Randers, vistnok † ugift.
d) Erik Andersen vistnok † smaa.
e) Niels Andersen vistnok † smaa.
f) Margrete, levede 1495 paa Støvringgaard, g. m. Axel Jepsen, (Thott) til Støv-ringgaard, var † 1490; om Værgemaalet for og Arven efter deres sindssvage Datter førtes stor Trætte mellem de Bjørn'er og Axels Frænder.
g) Sophie, g. m. Herman Fleming til Bavelse (han g. 2. m. Anne Eriksdatter Thott).
h) Inger til Randrup, g. 1. m. Niels Jensen (Munk med Vinranke i Vaabnet) til Visborg, der førte Hovedbanneret i Slagct ved Brunkebjerg men omkom kort efter, 2. m. Jens Tygesen (Seefeld) til Dalsgaard.
i) Anne, g. m. Otte Emmiksen til Refsø.
__________FarMor
Laurits - Stenalt- MusMette Nielsdatter Rosenkrantz
ÆgteskabBørn
- Anders Jachimsen - Voergaard- Bjørn 1440 - Anna Andersdatter - Steensgaard - Bjørn

Anne Lauritsdatter - Stenalt - Mus
-
† Før 1492
Laurits - Stenalt- Mus
-
† Eft 21 Feb 1437
Mette Nielsdatter Rosenkrantz
-
-
Jens Lauridsen -Stenalt- Mus
* Omk 1352
† 1424


Mette Strangesdatter Bild
-
† eft 1350Niels Jensen - Hevringholm- Rosenkrantz
* Omk 1352
† Omk 1424


Birgitte Limbek
* 1374
-
Laurens Mus
- - † 1390

- - -

Strange Ebbesen Bild
* Omk 1316 - † eft 1360
Mette Glob
* omk 1316 - -

Jens Nielsen - Hevringsholm - Rosenkrantz
* Omk 1320 - † Eft 1377
Margrethe Timmersdatter -af Tange - Hvitkop
* Omk 1324 - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022