Mary Helene Arentoft

DatoStedKilde
Født :21 Nov 1908Gilbjerg, Hejnsvig sogn, Ribe amtKB Hejnsvig (1)
Døbt :03 Jan 1909Hejnsvig KirkeKB Hejnsvig (1)
Død :27 Dec 1991MandøGravsten (1)
Begravet :30 Dec 1991Mandø Kirke-
Gift25 Okt 1934VorbasseKB Vorbasse (1)
Konf08 Apr 1923Vorbasse KirkeKB Vorbasse (1)

Alder : 83

Noter : Afskrift Dåb:
Moderen gik i Kirke. s. D.
og bar barnet.
Faddere:
Husmand. Smed Jens Lauritsen
Eriksen af Vorbasse
Gaardmand Johannes Kristjan
Eriksen af Nebel.
Pige Mette Marie Kirstine Eriksen
af Vorbasse, alle af Vorbasse sogn,
Ungkal, Landmand Jens Christian
Nielsen af Gilbjerg.
Mandø Historie:


Nicolai Jonges Danmarksbeskrivelse fra 1777.


Mannøesogn bestaaer af den Øe Mannøe.
Mannøe er en liden Øe, beliggende tre Fierdingvei fra det faste Land uden for
Hvidingherred, og af alle Øerne i Vesterhavet ligger nærmest ved Staden Ribe.
Dette Land er deelt i to smaa Øer, af hvilke den mindste kaldes Nordre- eller
Gammelmannøe, og har kostelig Engbund; men den største heder Nyemannøe,
og er en halv Miil lang. Paa Landet er nu ikkun een Kirke, som giør et
Kirkesogn, der bestaaer ikkun af een Bye. Tilforn har Mannøe været langt større,
thi den har havt 3 Kirker og været landfast med Fanøe; men ved Vandfloder og
Havets Magt bleve de Aar 1396 afrevne fra hverandre, og store Stykker Land
bleve borttagne fra dem begge ved Bortskyllelse af Havets stærke Bølger. Dog
havde Mannøe endnu efter den Tid 3 Kirker; men Aar 1416 ved Oversvømmelse
af Havet leed Landet stor Skade, og Aar 1558 undergik gamle Mannøekirke og
Sogn. Ved denne Øe kom Dronning Dagmar i Land, da hun blev indført i
Danmark. Landets faa Indbyggere leve meest af Fiskerie paa Søen, da deres
Agerdyrkning er kun liden. I det Geistlige staaer Mannøe under Hvidingherred
og Riberbispedom, men i det Verdslige under Lystrupbirk og Haderslevamt.


Thyra Danebod strandede på Mandø

Et gammelt sagn fortæller, at i fordums tid forliste Dronning Thyra Danebod ud for
øens kyst og ved ankomsten fra England først satte foden på dansk jord på den til-
grænsende "Mandø", der staves ligesom vores egen 'Isle of Man' i Det Irske Hav, der
også engang var dansk besiddelse. Bemærk at her ved hendes første ankomst fra Eng-
land, var Dronning Thyra skibbruden, hvilket kan få os til at antage, at hun - som
gamle Saxo Grammaticus angiver - var datter af Kong Ethelred, selv om danskerne nu
benægter det - gamle Gorm var alt for fornuftig til at slæbe kvinder rundt på sit
krigstogt mod Kong Alfred. I taknemmelighed, som takkegave for hendes beskyttelse,
gav hun forskellige områder til Mandøs Kirke: områder dækket med bygninger, siger
man, som indtil den dag i dag kaldes Manø Hølade.

Af: Horace Marryat (1818-1887),Engelsk rejsebogsforfatter


www.kulturarv.dk Mandø

Hovedtræk, Generelt.
Mandø omtales i Kong Valdemars Jordebog, 1241. I 1299 omtales en "portum Mandøø"
- "Mandø Havn", i 1321 omtales den gejstlige jurisdiktion over Mandø, og i 1537
betales til kongen for retten til fåregræsning og fiskeri. Landbrug, fiskeri og
søfart har været hovederhvervene gennem tiderne. Bebyggelsesmæssigt kendes et Gl.
Mandø fra 1500-tallet. Den flyttede til den nuværende bebyggelses placering efter
en stor stormflod sandsynligvis i 1558. Toftediger nævnes i 1720, og sommerdiger
byggedes i 1800-årene. I 1880'erne byggedes et havdige, og i 1937 blev det nuvæ-
rende havdige bygget. Landbrugsdriften er begrænset af de naturlige forhold. En
del af markstrukturen er stadig bevaret, og bebyggelsen ligger hovedsageligt sam-
let på eller bag de høje klitter.


Arkitektur

Kirken er opført i 1639, med restaurering 1727, som en langhusbygning af hvidpud-
set tegl, med et vest for liggende våbenhus fra 1728. En bygningstavle daterer
fejlagtigt kirkens opførelse til 1727, men østgavlens dekoration i "forsinket re-
næssance" afslører alderen. En stubmølle fra begyndelsen af 1800-årene blev hurtigt
afløst af den nuværende Mandø Mølle, der er en hollandsk vindmølle. En restaurering
i 1960'erne og igen i begyndelsen af 2000'erne har sikret et fint monument på øen.
De ældste huse er enlængede, øst-vest vendte bygninger med bolig i den ene og stald
i den anden ende. Landbrugets øgede betydning medførte behov for avlsbygninger, der
kunne tilbygges vinkelret på det eksisterende hus. Nybygninger fra årtierne o. 1900
udførtes i en form for traditionel byggstil, mens den senere tids bygggerier er mere
individuelle. Den nuværende bebyggelse på Mandø er således præget af, at man til hver
en tid har bygget i tidens stil, og at man også i moderne tid oftest har istandsat ef-
ter behov og med moderne materialer. Flere bygninger er dog godt bevaret og dermed fi-

FarMor
Niels Knudsen Nielsen ArentoftThora Katrine Eriksen
ÆgteskabBørn
- Ingvard Marinus Lauridsen - - Anny Lauridsen
- - Iris Lauridsen

Mary Helene Arentoft
* 21 Nov 1908
† 27 Dec 1991
Niels Knudsen Nielsen Arentoft
* 01 Jan 1878
† 10 Okt 1940
Thora Katrine Eriksen
* 26 Jun 1889
† 30 Nov 1940
Niels Nielsen
* 25 Okt 1846
† 08 Apr 1933


Maren Knudsen
* 08 Maj 1850
† 11 Jan 1902Jens Lauritzen Eriksen
* 19 Feb 1859
† 10 Aug 1941


Henriette Thomsen
* 03 Apr 1858
† 04 Maj 1926
Niels Nielsen
* 1803 - † 07 Feb 1910
Karen Jensdatter
* 23 Jan 1819 - † 09 Jun 1903

Knud Christensen
* 14 Nov 1812 - † 04 Jun 1888
Karen Nielsdatter
* 14 Jan 1825 - -

Erik Lauritzen Jensen
* 09 Nov 1829 - -
Maren Jensen
* 30 Okt 1825 - † 11 Feb 1889

Thomas Nielsen
* Feb 1808 - -
Mette Henriksdatter
* 11 Okt 1823 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022