Marie Kjerstine Ahrenkiel

DatoStedKilde
Født :02 Maj 1836Tapsuhr, Taps sogn, Haderslev amtKB Taps (1)
Døbt :09 Maj 1836TapsKB Taps (1)
Død :24 Jan 1903AastorpKB Taps (1)
Begravet :30 jan 1903TapsKB Taps (1)
Gift11 Okt 1866Taps, Taps sogn, Vejle amtKb Taps (1) (2)
Konf06 Apr 1851AllerKB Aller (1)

Alder : 66

Noter : Afskrift dåb
Maria Kirstine Ahrenkiel, en ægte Dat-
ter af Gaardfolkene Jørgen Hansen Ahrenkiel
og Hustrue Kirstine Jeppesdatter i Tapsuhr
Faddere
1) Kirstine Hellesen
2) Ungk: Morten Brandt
3) Pige Mette Kirstine Thaisen, alle i Tapsuhr

Afskrift Tyrstrup Herreds Tingbog:

Debitor Jeppe Jørgensen Ahrenkiel i Stobbum, Besidder af en EiendomsGaard No 1 "Høigaard" kaldet Sammesteds, ifølge Overladelses contract, expederet den 13. Septbr. 1855. Og dertil hørende Kirkeland hvilket sidste udgjør i Qu.[adrat] 17 Td 3 4/10 eller i Bon[itet] 4 Td 2 14/16 Sk Den 14 Septbr 1855 protocolleret de i Overladelses contracten af 13 Sept. S.A. heb gen. kyp. bona overtagne Forpligtelser 1. at udrede til sine Søskende næmlig:
a, til sin Broder Andreas Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
b, til sin Broder Knud Jørgensen Ahrenkiel 1600 Rdl Rm
c, til sin Søster Anne Marie Ahrenkiel 800 Rdl Rm
d, til sin Søster Marie Kirstine Ahrenkiel 800 Rdl Rm
hvilke Kapitalier fra 1. Nov. d.a af forrentes med 3½ prCt aarlig og udbetales efter ½ Aars Opsigelse fra en af Siderne. Endvidere at give hver af sine Brødre Andreas Jørgensen Ahrenkiel og Knud Jørgensen Ahrenkiel og sin Søster Marie Kirstine det i Contracten Beskrevne Udstyr.

2 at give sine Forældre Overladeren Jørgen Hansen Ahrenkiel og dennes Hustru Kirstine Jeppesdatter [?] det i Contracten beskrevne aarlige Aftægt.

J.f. Den ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Ministeriums Tilladelse af 10de Juni 1859 og ifølge Kjøbecontracten, expederet d. 29de Aug. s.a. bortsolgt: 1, den paa Stobbum Byes fælles Mark "Aakjær" kaldet beliggende beliggende Kobbel "Store eng", i Qu.[adrat] Tdr 2 3/16 Sk. og i Bon.[itet] 2 11/16 Sk til Peter Nissen Bøeg i Stobbum til Forbindelse med dennes Kaadnersted N. 3B vid Bibog No. 25 pag. 953 2, den sydøstlige Del af Kobbelen "Store enghave" stor i Qv. 2 Tdr 2 3/16 Sk og i Bon.[itet] 4 1/16 Sk til Jørgen Kjeld i Stobbum til forbindelse med dennes Patorale Annexgaard No. 53 vid. Bibog No. 25 pag 954.

Forbliver ved Gaarden tilbage i Qu.[adrat] 60 Tdr 2 8/16 Sk eller i Bon.[itet] 14 Td. 7 5/16 Sk foruden over anførte Kirkeland. (Annot. d. 31. Aug. 1859)

Ad a, Andreas Jørgensen Ahrenkiels 1600 Rdl RM samt Udstyr er ifølge hans Qvittering og Consens [?] resp. Af 15de Jun. 1856 og 12. Juli 1859 paa Contracten deleret 12te Juli 1859.
M.B. Carstens

T.s. [til samme ??] Debitors Søskende Knud Jørgensen Ahrenkiel, Anne Marie og Marie Kirstine Ahrenkiel have resp. ved Ægtemand og med Værge den 5/8 Mai 1860 renunceret paa deres Panterettighed i de frasolgte nedenanførte Jorder. Vid. Bibog N.26. pag. 304. Annot. d 14 Mai 1860
M.B. Carstens

Ad 2, Ved Overladerens, Jørgen Hansen Ahrenkiels, dertil givne Consens af 20. Nov 1862 paa Contr. og i.f. det Kgl. Amthuses Bevilling af 16 Janr. 1863 ere de 3 frasolgte, nedenanførte ...-ler gaaet ud af Pantet for hosstaaende Aftægt. Vid Bilag til dette Fol. Annot. D. 17. Janr. 1863.
M.B. Carstens

Ad d) Marie Kirstine Ahrenkiels 800 Rdl. Rm med Udstyr er ifølge hendes Mands Peder Stephansen Møllers Quittering og Consens af 1. April 1867 paa Contr. deleret samme Dato.
M.B. Carstens

T.f. Fra ovenanførte Gaard N.1. Høigaard, har Debitor med det Kgl. Minist.[eriums] Tilladelse af 31te Januar 1860 og ifølge Kjøbecontract, expederet d. 19te Marts s.A. bortsolgt Kobbelen "Kjær" stor i Qu.[adrat] 5 Td. 3 2/16 Sk og i Bon.[itet] 1 Td 10/16 Sk til Jens Schultz til Forbindelse med dennes Kaadnersted No. 6 B i Stobbum Vid Bibog. N. 26. p. 218.
Conf. 4291FarMor
Jørgen Hansen AhrenkielKirstine Jeppesdatter
ÆgteskabBørn
- Peter Stephensen Møller 15 Nov 1873 - Stephen Jørgen Petersen Møller

Marie Kjerstine Ahrenkiel
* 02 Maj 1836
† 24 Jan 1903
Jørgen Hansen Ahrenkiel
* 29 Nov 1796
† 24 Jan 1883
Kirstine Jeppesdatter
* 07 Dec 1795
† 31 Dec 1867
Hans Knudsen
* 27 Jan 1752
† 13 Maj 1826


Anna Maria Hansdatter Ahrenkiel
* 22 Sep 1752
† 22 jan 1837Jeppe Steffensen
* omk 1759
-


Bodil Kirstine Jensdatter
* 24 Sep 1771
† 30 Jan 1841
Knud Nielsen Ahrenkiel
* Maj 1716 - † 28 Jan 1800
Mette Hansdatter
* 04 Feb 1720 - † 1761

Hans Jørgensen Ahrenkiel
* 1713 - † 01 Dec 1778
Inger Hansdatter
* Jan 1710 - † 24 Nov 1789


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022