Lorentz Jørgensen Ahrenkiel

DatoStedKilde
Født :28 Nov 1791Aller Mølle, Aller sogn, Haderslev amtAller sogns kirkebøger (1)
Døbt :29 Nov 1791Aller Pastorats huus, conf 1 jan 1792 i Aller kirkeAller sogns kirkebøger (1)
Død :17 Apr 1838Fauervraae, Tyrstrup sognKB Tyrstrup (1)
Begravet :24 Apr 1838TyrstrupKB Tyrstrup (1)
Gift09 Maj 1818Aller kirkeAller sogns kirkebøger (1)

Alder : 46
Stilling : Møller på Aller mølle

Noter : Afskrift dåb
Lorentz Jørgensen Ahrnkiel, Møllerens Jørgen Lorentzens og Birtha Maria Ahrnkielsdatters Ægte Søn af Aller mølle, døbt i Aller Pastorat huus.
Daabfaddere
Jomfr Sinnet Catharina Hansens i Aller
Søren Knutzen i Aller
og Matz Lorentzen af Lildholdt
Confirmeret d 1 Januari

Fik overdraget møllen i Aller fra 4. Mar. 1818 fra faderen.
Kontrakten lyder således:
Den i Aller beliggende vandmølle, det i Favstrup beliggende landboelssted med hus og landerier, samt det i Hvinderup beliggende landboel og alle møllen udi bye, skov, mark ager og eng ligende og henhørende ret og rettigheder. Alle bankhæftelser efter lov af 5. jan 1813, samt det til enken efter afdøde Jørgen Hansen Ahrenkiel, navnlig Mette Marie, siden gift Eschildsen, efter kontracht de dato 17. dec. 1789 tilskrevne årlige aftægt, til hvilken ende han sig derfor på alle behørige haver at lade sig indskrive---.
Forpligter at forsyne og forsørge overladeren, hans kiere fader Jørgen Lorentzen Ahrenkiel hos sig i møllen med fri forsvarlig op - og underholdning i henseende til klæder, føde og renlighed, og nyder han der alt på råd og mål, ligeså godt som antageren det nyder og bekomme, tillige indrømmes det ham til fri brug og beboelse og rolighed den i våningshuset ved den sydvestre ende ud til møllehuset grænsende stue, i hvilken opsættes en jern kakkelovn og leveres ham en god og forsvarlig seng med tilbehør, det i stuen stående chatol, en slåbrokke, som antageren skaffer, ligeledes et speil, et bord og fiere stoele, en ildtang og ildskovl, en lyskierte samt saks. Så leveres hannem også det fornødne brændsel oversauget og kløvet indbåren til kakkelovnen, tillige gives ham fri de fornøden havende lys. Årlig udi håndpenge 20 Rd. cour. eller 32 Rd. sølv, samt betale hans offer og kopskat. Ligeledes at holde ham en pige, som går ham til hånde med opvartning. Fri brug af møllens heste og vogn 10 gange om året for at besøge venner og pårørende, og til og fra kirken, når det forlanges. Så tilstår det ham også fri adgang til møllens stolestader i kirken, og når han dør give ham en christhæderlig og sogne brugelig begravelse. Skulde derimod det indtræffe, at overladeren eller antageren eller møllens fremtidige besidder over kort eller langt ej skulde komme overens, skal overladeren have 1000 Rd. currant, og for naturel ydelsen 150 Rd.cour. årlig.
Hans, antagerens broder, Chr. P. Ahrenkiel, skal have i arv 1000 Rd Hamb. courant eller 6400 Rd. sølv, som forrentes fra hans 16 år til 21 år med 4 procent, desforuden i udstyr en forsvarlig seng så god som 66 Rd. Hamb. courant, et chartolle, så godt som 40 Rd. cour., en ung ridehest med saddel og tilbehør så god som 100 Rd. cour., samt fri forsvarlig op- og underholdning i henseende til klæder, føde, skolegang og fri confirmation.
Kontrakten er dateret: Haderslev d. 4. marts 1818 og undertegnet af Jørgen Lorentzen, Lorentz Ahrenkiel og som formynder Rasmus From Aller. infidem A. L. Schmidt og til vitterlighed Langreuter.

Lorentz Jørgensen Ahrenkiel solgte Møllen i 1835, til Peter Ovesen fra Flensborg for 16000 Rbd. sølv, og rejste fra sognet.

Tyrstrup - død 17. april, begr. 24. april 1838
"Lorentz Jørgensen Ahrenkiel, Gaardmand i Fauerwraae. En Søn af Møller i Aller Mølle Jørgen Lorenzen og hustru Birgithe Marie født Ahrenkiel. I et næsten 20 Aars Ægteskab med hans efterlevende Enke Anne Margrethe Enemark avlede han 8 børn, hvoraf 5 efterlever, neml.: Christian Enemark, Lorenz Jørgen, Birgithe Marie, Marie Hansine og Peter Christian Ahrenkiel, alle ugifte.
Han døde af Udtæring i en Alder af 46 Aar 4 Maaneder 19 Dage."

Gennem tiderne er Aller Mølle blevet ombygget og nyopført efter krige og brande. I 1857 blev den daværende mølle revet ned og en ny opført. Den brændte i 1911, men kan ses på det gamle maleri, som ligger i billedarkivet. Stuehuset og den gamle bindingsværks bygning, som ses på det nyeste luftfotografi af Aller Mølle, er fra 1800 tallet.


FarMor
Jørgen -Lilholt- LorentzenBertha Maria Ahrenkiel
ÆgteskabBørn
- Anne Magrethe Christensdatter Enemark 30 Nov 1818 - Jørgen* - Aller Mølle - Ahrenkiel
6 Jul 1820 - Kristian Enemark *- Aller Mølle - Ahrenkiel
14 Maj 1822 - Lorentz Jørgen Ahrenkiel
19 Okt 1823 - Birgitte Marie † - Aller Mølle - Ahrenkiel
20 Feb 1826 - Marie Hansine - Aller Mølle - Ahrenkiel
14 feb 1829 - Peter Christian † - Aller Mølle - Ahrenkiel
8 Jun 1831 - Hans Jørgen † - Aller Mølle - Ahrenkiel
19 Mar 1833 - Anne Magrethe † - Aller Mølle - Ahrenkiel

Lorentz Jørgensen Ahrenkiel
* 28 Nov 1791
† 17 Apr 1838
Jørgen -Lilholt- Lorentzen
* 15 Feb 1770
† 16 Dec 1833
Bertha Maria Ahrenkiel
* 25 Dec 1770
† 26 Jul 1806
Lorentz -Lilholt- Madsen
* 22 Sep 1748
† 01 Dec 1808


Ingeborg -Langmoes- Jørgensdatter
* 1744
† 10 jun 1792Jørgen Hansen Ahrenkiel
* 05 Jul 1736
† 08 Maj 1794


Metta Maria Christiansen
* 16 Okt 1751
† 1825
Matz -Lilholt- Lauritzen
* 1724 - † 10 Okt 1788
Maren Jeppesdatter
* 20 Dec 1724 - † 1799

Jørgen - Medstedgård - Ludwigsen
* 1723 - † 1759
Ingeborg Christiansdatter - Langmoes - Ytzen
* 22 Jul 1715 - † 06 jun 1788

Hans Jørgensen Ahrenkiel
* 1713 - † 01 Dec 1778
Inger Hansdatter
* Jan 1710 - † 24 Nov 1789

Peder Christiansen
* 1722 - † 05 Aug 1804
Birthe Christensdatter
* 1715 - † 18 Apr 1755

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage11 Jan 2022