Indledning

25. april

26. april 27. april 28. april 29. april 30. april 1. maj 2. maj 3. maj
4. maj 5. maj 6. maj 7. maj 8. maj 9. maj 10. maj 11. maj 12. maj 13. maj
14. maj 15. maj 16. maj 17. maj 18. maj 19. maj 20. maj 21. maj Efterskrift Andre ture

 

Et sidste blik på kirken i Tilley, der lå badet i morgensolen, og farvel til Melinda. Området viste sig at være interessant på flere måder. Parcellerne er delt op i lige kvadrater på 1 x 1 mile (1609 meter), og nogle af parcellerne er delt i 4 dele, så de små er på 64 hektar. I fordums tid kunne en familie leve af 64 hektar, men nu om dage, skal der mere end 1000 hektar til at brødføde en familie. En tønde hvede af super kvalitet indbringer 35,- dkr, så med udgifterne taget i betragtning, skal der høstes en del.

For at der kan drives landbrug på den tørre slette, er det nødvendigt at kunstvande, og det var man opmærksom på allerede i starten af 1900 tallet. Et system af kanaler bringer vand til de tørstende marker, og vandet kommer fra en sø langt borte, men kanalen skulle føres over et stykke lavt land på 3 km ved byen Brooks, så i 1912 - 1914 blev der bygget en akvædukt i jernbeton til at føre vandet over. I 1979 var akvædukten udtjent, og der blev lavet en dæmning, hvor kanalen er anlagt på toppen.

Der er store forekomster af olie og gas i området, og farmerne nyder godt af en solid ekstraindtægt, da de sælger den gas der komme op deres marker. De mange "olienikkedukker" pumper olie op i døgndrift, men jeg kender ikke afregningen for det.

Vi holdt pause ved et vandhul, hvor de rødvingede solsorte boltrede sig, og et flyttelæs af anseelig størrelse kom forbi.
Vi sluttede dagen ved en Walmart i Calgary, for at proviantere til turen i bjergene, og så kunne vi ligeså godt tage en overnatning også, så vi var friske til nye oplevelser i morgen.

 

Vandingskanal ved Tilley.

 

Denne type vander er fastgjort midt på marken og rundt som en karussel.

 

Denne type vander kører ligeud.

 

Man ser at cirkel vanderen er mest populær.

 

Der skal en god pumpe til at skaffe den fornødne mængde vand.

 

Mange steder pumpede de olie og gas op af jorden.

 

Den nye kanal ved siden af akvædukten fra 1914, der ikke længere er i brug.

 

Et stykke af akvædukten er brudt ned, for at skaffe plads til en vej. Der ligger en fin rasteplads  på det sted.

 

Akvædukten var ført under jernbanen.

 

Man kunne også lave jernbeton for 100 år siden.

 

Dejlig er den himmel blå.

 

Rødvinget solsort.

 

Den blinker rødt, når den flyver.

 

Specielt flyttelæs.

 

 

Indledning

25. april

26. april 27. april 28. april 29. april 30. april 1. maj 2. maj 3. maj
4. maj 5. maj 6. maj 7. maj 8. maj 9. maj 10. maj 11. maj 12. maj 13. maj
14. maj 15. maj 16. maj 17. maj 18. maj 19. maj 20. maj 21. maj Efterskrift Andre ture