Omaha Beach

Den lange fine strand tiltrækker mange badegæster, men vort ærinde var noget anderledes, idet vi kiggede på stranden som invasionssted. Oven for skrænterne hvor USA gik i land i 44, er der anlagt en kirkegård med næsten 10000 hvide kors, samt et monument, og der er også et besøgscenter, der i bedste amerikanske stil kræver security for at komme ind. Besøgscenteret viser film og historie om USA´s  rolle i krigen. På kirkegården står der et monument i en halvcirkel, hvor der på murene er skitser af landgangen, og bagved er der en anden halvcirkel hvor alle navne på savnede er listet op på væggen. Hvis man studerer nærmere vil man se, at der er mange fra de samme enheder der er meldt savnet, det hænger vel sammen med at disse enheder, har været ude for særlig hårde kamp, granatnedslag, minefelter eller skibsforlis. Kirkegården er smukt anlagt med hvide kors i lange rækker, og ved jøderne står der en Davidsstjerne. Hvert kors indeholder navnet på den faldne og angivelse af dato og rang samt enhed. For de savnedes vedkommende står der blot ”Known but to God”. Hele anlægget er særdeles veltrimmet og der hersker en højtidelig stemning. Nede ved den fine sandstrand hersker der almindelig store badedag, men området bærer i høj grad præg af D-dag, idet man overalt ser museer og skilte om emnet.

 

 

Ved Omaha Beach ligger den Amerikanske kirkegård ved dette imponerende monument

 

I midten af monumentet denne statue

 

De hvide kors for kristne og davidsstjernerne for jøder står i snorlige rækker

 

Inde i monumentet ses navnene på alle de savnede personer

 

Omaha Beach ligner en ganske almindelig strand

 

Vi boede i den nærmeste by Grandcamp-Maisy, hvor der som i næsten alle byer vi besøgte, var masser af blomsterkummer

 

Det ser unægteligt flot ud

 

Flot gårdhave

 

Her et parti fra en P-plads

 
Oversigt denne tur         Næste        Forrige          Hovedsiden          ahrenkiels.dk